Gå tilbake til:
Du er her:
Orange blomster i forgrunnen, Bryggen i Bergen i bakgrunnen.
Naturstrategi for Bergen var på høring 13. september- 1. november 2022
Bilde: Jeswin Thomas

Vi har mottatt 24 høringsinnspill til Naturstrategi for Bergen

Naturstrategi for Bergen var på høring 13. september - 01. november 2022. Vi har mottatt 24 innspill, 9 fra offentlige organer, 11 fra organisasjoner og 4 fra private.

Her kan du lese innspillene som er under behandling i Bergen kommune. 

Innspill fra offentlige organer

Innspill fra organisasjoner

Innspill fra privatersoner