Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage

Svømmeopplæring for 4-6-åringer i barnehage Høstferien 2020

Svømmeopplæringen for 4-6-åringer i barnehage Høsten 2020 går som planlagt, og det arrangeres femdagerskurs i høstferien (uke 41).

Rutiner for organisering av barnehager under Covid-19

Her finner dere informasjon og maler som kan benyttes i organisering av barnehagen i tråd med nasjonal smittevernveileder og Rutiner for organisering av barnehager i Bergen kommune ved GULT nivå.

Aktiviteter foreldre kan gjøre sammen med barna

Etat for barnehage har samlet aktiviteter og leker for barn i barnehagealder som kan være en inspirasjon til foreldre. Les og bli inspirert!

Kontakt mellom barnehage og hjem når barnehagene er stengt

Nå som barnehagene er stengt for de fleste barna er det viktig at de ansatte holder kontakt med barna og deres hjem. Etat for barnehage gir noen tips til hvordan dette kan gjøres.

Hjemmekontorpakker

Etat for barnehage har utviklet hjemmekontorpakker.

Foreldresamarbeid

Det er utarbeidet brosjyrer om sentrale tema i barnehagen. Brosjyren finnes på norsk bokmål, engelsk, arabisk, somali, kurdisk sorani og polsk.

Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Det er utarbeidet et hefte med informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune. Heftet blir oversatt til flere språk og er tilgjengelig på lenger nede på denne siden.

Kvalitetsutviklingsplanen 2018-2021 - Sammen for kvalitet - Lek og læring

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021", beskriver kommunens strategier og tiltak for å støtte opp under satsingsområdet for de neste fire årene.

Fra musikk til språk

Barnehager har det siste året spilt, sunget og lært mye om bruk av musikk. Musikkglede og erfaringsdeling var viktige faktorer i prosjektet, med spesielt fokus på musikk og flerspråklig utvikling.

Migrasjonspedagog i barnehage.

Tilbud om veiledning og kompetanseheving til personalet.Tjenesten skal gi barnehager veiledning i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn.