Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage

Svømmeopplæring for 4-6-åringer i barnehage vinterferien 2020

Det vil igjen bli arrangert barnehagesvømming vinterferien 2020. Kursene er enda ikke klare, men oversikten over de ulike kursene vil bli lagt ut etterhvert som kursene er klare.

Kvalitetsutviklingsplanen 2018-2021 - Sammen for kvalitet - Lek og læring

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021", beskriver kommunens strategier og tiltak for å støtte opp under satsingsområdet for de neste fire årene.

Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Det er utarbeidet et hefte med informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune. Heftet blir oversatt til flere språk og er tilgjengelig på lenger nede på denne siden.

Foreldresamarbeid

Det er utarbeidet brosjyrer om sentrale tema i barnehagen. Brosjyren finnes på norsk bokmål, engelsk, arabisk, somali, kurdisk sorani og polsk.

Fra musikk til språk

Barnehager har det siste året spilt, sunget og lært mye om bruk av musikk. Musikkglede og erfaringsdeling var viktige faktorer i prosjektet, med spesielt fokus på musikk og flerspråklig utvikling.

Migrasjonspedagog i barnehage.

Tilbud om veiledning og kompetanseheving til personalet.Tjenesten skal gi barnehager veiledning i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn.

KS Læring - Bergen kommunes kursadminstrasjonssystem

Bergen kommune bruker KS Læring som kursadministrativt system. I 2016 ble Kursbørsen erstattet av dette systemet.