Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Eksamen i bergensskolen

Her finner du en del lenker og dokumenter som er aktuelle i forbindelse med avgangsprøven/eksamen i grunnskolen.

Områdemøter 2019/2020

Her finner dere informasjon og presentasjoner fra områdemøtene.

Informasjon og presentasjoner fra ulike samlinger

Her finner dere informasjon og presentasjoner til ulike samlinger.

Invitasjon til kursrekke ”Eksamen og vurdering 2020"

Vi har nå publisert kursrekken før eksamen 2020. Påmelding skjer som vanlig i KS Læring, og i denne artikkelen vil du finne direktelenker til hver av de fire kursene.

"Svøm Bergen" 2019 - 2020

Bystyret har vedtatt at fra skolestart 2017 skal alle på 4. trinn få svømmeopplæring i "Svøm Bergen". .

Talentsenter i realfag på VilVite 2019/2020

Nå inviteres skoler i Bergen kommune til å melde sin interesse for å få elever fra 7.-10. trinn til delta på Talentsenter i realfag på VilVite skoleåret 2019/2020.

Digitale pedagoger 2019-2020

Etat for skole knytter til seg digitale pedagoger for å støtte opp om læring via digitale medier i skolen. Tiltaket er i samsvar med satsingsfeltet - Læring i digitale omgivelser.

Digitale program for elevene i bergensskolen

Denne nettsiden gir en kort oversikt over program som elevene har tilgjengelig på elevnettet og hva elevene også kan nå hjemmefra. Siden er under arbeid og innholdet er ikke komplett.

ENT3R leksehjelp i realfag skoleåret 2019-20

Har dere elever i 10. klasse som vil være med på leksehjelp i matematikk og naturfag?

Digitale ordbøker for elevene i bergensskolen

Lese- og skrivestøtte inklusiv elektroniske ordbøker i fremmedspråk er det tilgang til i CD-ORD og IntoWords og i Clarify online ordbøker.