RSS

Migrasjonspedagogisk arbeid i barnehagen

Informasjon oversatt til flere språk

Her finner du et utvalg av lenker til informasjonsmateriell oversatt til flere språk.

Strategisk fagplan for det migrasjonspedagogiske arbeidet i Bergen kommune

Denne strategiplanen er utarbeidet av Etat for barnehage og er en overordnet og langsiktig plan for det migrasjonspedagogiske fagfeltet i barnehagesektoren i Bergen kommune.

Pedagogisk arbeid med et inkluderende leke- og læringsmiljø

Her finner du et utvalg av nettressurser for arbeid med flerspråklighet i barnehagen.