Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Migrasjonspedagogisk arbeid i barnehagen

Informasjon oversatt til flere språk

Her finner du lenker til informasjonsmateriell oversatt til flere språk.

Tospråklige assistenter i barnehage

Bergen kommune tilbyr tospråklige assistenter til kommunale og private barnehager. De tospråklige assistentene skal bidra til at alle barn i barnehagen blir inkludert i et fellesskap.

Strategisk fagplan for det migrasjonspedagogiske arbeidet i Bergen kommune

Denne strategiplanen er utarbeidet av Etat for barnehage og er en overordnet og langsiktig plan for det migrasjonspedagogiske fagfeltet i barnehagesektoren i Bergen kommune.

Pedagogisk arbeid med et inkluderende leke- og læringsmiljø

Her finner du nettressurser for arbeid med flerspråklighet i barnehagen.