Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Kurs og veiledning

Her finner skolen informasjon om kurs og veiledning innenfor migrasjonspedagogikk.

Læringsressurser

Her finner du ressurser til særskilt språkopplæring i skolen.

Infoskriv

Her finner du lenker til dokumenter som er viktige i forbindelse med tospråklig opplæring.

Lærernettverk for innføringsskoler 2019-2020

Lærernettverk for innføringsskoler i Bergen kommune består av særskilt norsklærere i innføringsklassene og morsmålslærere på innføringsskoler. Formålet er kompetanseheving og erfaringsdeling.

Kurs for lærere i tilrettelagt tilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn

Formålet med Kurs for lærere i tilrettelagt tilbud for nyankomne elever på 1. og 2. trinn er å utveksle erfaringer og økt kompetanse.

Nettverk for særskilt språkopplæring 2018-2019

Nettverk for særskilt språkopplæring er Migrasjonspedagogiskteam på skolen og morsmålslærere som er ansatt på innføringsskoler. Formålet med nettverket er å utveksle erfaringer og økt kompetanse.

Fagsamling for Migrasjonspedagogiskteam - skole 2017/2018

Skoleåret 2017/ 2018 var det to fagsamlinger for Migrasjonspedagogiskteam – skole. Fagsamlingene skal bidra til kompetanseutvikling for kartlegging av minoritetsspråklige elever.

Fagsamling for lærere som underviser minoritetsspråklige elever på 1. og 2.trinn - 2017/2018

Fagsamlingen er for lærere som underviser nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn der eleven mottar innføringstilbudet i ordinære klasser på nærskoler i Bergen kommune.