Gå tilbake til:
Du er her:

Befo (flerkulturell opplæring)

Zmekk samfunnsfag 8-10

Zmekk samfunnsfag 8-10 er en læringsressurs i samfunnsfag. Ressursen består av animasjonsfilmer, oppgaver, ordlister og quiz. Alt innhold finnes på både norsk, somali og arabisk.

Informasjonsbrosjyre om barnehage som språklig og kulturell integreringsarena.

Det er laget en informasjonsbrosjyre for å rekruttere flere barn med minoritetsbakgrunn til barnehagene. Barnehagen er en viktig inkluderingsarena. Brosjyren finnes på flere språk.

Hjem - skolesamarbeid

På bakgrunn av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen” og prosjektet "Hjem - skolesamarbeid" er det utarbeidet både håndbok og rapport.

Språkveileder - Bergen Språkstimuleringsprogram

Bergen kommune har utarbeidet en veileder for arbeid med språkmiljø og språkstimulering for ett- og flerspråklige barn i barnehagen.

Kurs og konferanser

Her finner du invitasjoner til ulike kurs/konferanser.

Språkstien - et forsterket språktilbud i Løvstakkveien

Språkstien er et forsterket språktilbud som fra 2017 er i Sambrukshuset i Løvstakkveien. Det er gratis for alle barn mellom 0 til 6 år uten barnehageplass, sammen med foresatte eller andre voksne.

Godkjenning for lærere, styrere og pedagogiske ledere med kvalifikasjoner fra utlandet

Her finner du informasjon om hvordan lærere fra utlandet godkjennes og hvordan styrere og pedagogiske ledere fra utlandet godkjennes.

Statlige midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Fagavdeling barnehage, skole og idrett har søkt statlige midler via Fylkesmannen og har fått tildelt gode midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever med rett til grunnskoleundervisning. Kursene er gratis for elevene.

(16.12.2015)