Last ned Bergen kommunes logo

Her laster du ned Bergen kommune sin logo. Det er at krav at du følger retningslinjene for bruk av logoen.

Anbefalt logo har midtstilt navnetrekk under logoelement
Anbefalt logo har midtstilt navnetrekk under logoelement.
Bilde: Alf Gundersen

Last ned anbefalt logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn.

Logo med navnetrekk til høyre for logoelementet (norsk og engelsk) brukes der hovedlogoen ikke fungerer på aktuell flate.

Du kan laste ned hovedvariantene av logo i Innbyggerhjelpen. 

Alternativ logo med navnetrekk til høyre for logoelement
Alternativ logo med navnetrekk til høyre for logoelement.
Bilde: Alf gundersen

Last ned andre formater eller logovarianter

Andre filtyper og formater av logo er tilgjengelig i profilmanualen. Vi anbefaler at farget logo med svart tekst brukes, men der bruksflatene ikke tillater dette, er følgende varianter tilgjengelig: farget logo med hvit tekst, hvit logo, svart logo og grå logo.

Åpne manualen og last direkte ned fra kapittel 1.

Kontakt

Er du i stuss, kontakt Seksjon kommunikasjon.

Retningslinjer for bruk

Bergen kommunes logo består av logoelement og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold, og skal kun brukes i sin helhet. Logoen er Bergen kommunes eiendom og kan ikke endres. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres. Bruk aldri kopier og logoer fra andre trykksaker. Logoen skal ikke spres videre til andre.

Forside profilmanual
Bergen kommunes profilmanual definerer retningslinjer for bruk av logo, farger og fonter, samt inneholder maler til blant annet annonser, presentasjoner og plakater.
Bilde:  

Bergen kommunes logo skal kun brukes av avdelinger, bydeler eller bedrifter i Bergen kommune, eller tiltak der Bergen kommune er medarrangør. All annen bruk skal skje i samråd med Seksjon kommunikasjon. Logoen skal ikke benyttes til kommersiell bruk.

Skal logo benyttes i forbindelse med film, reklame, annonser, profileringsmateriell, webannonsering eller lignende, skal Seksjon kommunikasjon godkjenne og se gjennom på forhånd hvordan logoen benyttes.

All bruk av logo skal følge Bergen kommunes profilmanual.