Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 02/22
Bergen, 14. januar 2022

I tråd med den overordnede koronastrategien skal hensynet til barn og unge veie tyngst når kommunen vurderer smitteverntiltak. Derfor letter Bergen kommune nå på tiltakene for denne gruppen.

– I dag har vi drøftet tiltaksnivået i skolene og barnehagene med de ansatte og mottatt deres innspill. Vi har mottatt en klar faglig anbefaling fra smittevernoverlegen om å gå over til grønt nivå. I tillegg ligger antallet smittede i Bergen nå under landsgjennomsnittet, og den lokale smittesituasjonen tilsier ikke at vi har behov for strengere tiltak enn landet for øvrig, sier Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett.  

Grønt nivå fra tirsdag

Barnehagene, skolene og SFO skal bruke én arbeidsdag neste uke for å forberede det nye tiltaksnivået. Derfor skjer endringen til grønt nivå fra og med tirsdag morgen. Dette er i tråd med det som kunnskapsministeren sa under gårsdagens pressekonferanse om at kommunene kan trenge noe tid for å gjøre nødvendige justeringer.  

Tar høyde for økt smitte

– Både regjeringen og FHI viser til at smittenivået kan øke i tiden fremover. Som byrådet har nevnt flere ganger, står kommunen allerede i en krevende bemanningssituasjon. Vi må derfor ta høyde for at pandemien kan få konsekvenser for barnehage- og skoletilbudet i tiden som kommer, sier Tvinnereim. 

Se også: 

 

Emil Gadolin, politisk rådgiver for Endre Tvinnereim: 90 63 67 27