Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 04/22
Bergen, 01. februar 2022

Blir søknaden godkjent, kan Bergen skaffe seg mer EU-midler til klimatiltak. Det blir også enklere å utveksle erfaringer med andre europeiske byer.

Byrådet sender nå inn søknad om å bli en av Europas 100 klimanøytrale byer.

Hvis Bergen blir valgt ut, må byen skrive under på at vi skal være klimanøytrale i 2030.

Fra før har byrådet vedtatt et mål om at Bergen skal være tilnærmet uten utslipp i 2030. 

–  For å lykkes trengs det flere og mer kraftfulle tiltak innenfor alle områder, og da må erfaringer og gjennomslag deles. Byene går foran, og Bergen er god på mye, som miljøvennlig transport, nullutslippsanleggsplasser og veldig mye annet, sier Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Statistikken viser at Bergen er på rett vei. Utslippene gikk ned med 6,2 prosent fra 2019 til 2020. Siden 2009 har klimautslippene i Bergen gått ned med 27 prosent, ifølge statistikk fra Miljødirektoratet. Samtidig må tempoet økes om utslippsmålet skal nås.

– Fremover blir det viktig å fortsette elektrifiseringen innenfor vei og sjøfart, kutte flytrafikken, satse på gjenbruk og sirkulære systemer, få på plass karbonfangst og lagring på Rådalen, for å nevne noe, sier Bakke.

Blir Bergen plukket ut som en av de hundre byene, er signalene fra EU at det kan bli enklere å få tilgang på EU-midler for å gjennomføre klimatiltak. 

Mange byer både i Norge og Europa står overfor de samme flaskehalsene i klimaarbeidet. De hundre byene EU velger, vil få en felles plattform som forhåpentlig vil gjøre det enklere å utveksle kunnskap og erfaringer. Nybrottsarbeidet som gjøres, skal kunne gjentas og brukes også av andre byer fram mot 2050.

EU opplyser at listen over de hundre utvalgte byene vil være klar innen april.

Eline Aresdatter Haakestad, politisk rådgiver for Thor Haakon Bakke, tlf. 418 57 400.