Pressemelding

Nr. 38
Bergen, 18. september 2023

Informasjon på vegne av fungerende ordfører Eira Martinsen Garrido.

Mandag 18. september har fungerende ordfører Eira Garrido gjennomført samtaler med alle de politiske partiene i det nyvalgte bystyret.

Etter at valget ble godkjent i forrige uke og byrådets sammensetning endret, forelå det en ny parlamentarisk situasjon. I tråd med bystyrets reglement og gjeldende lover og forskrifter anså ordføreren det som riktig å innlede samtaler med gruppelederne fra alle de nye partiene.

Etter dagens samtaler er det fortsatt uklart hvilken kandidat som har den sterkeste parlamentariske oppslutningen. Det er flere partier som har pekt på den nåværende byrådslederen enn det er partier som har pekt på en ny kandidat, men med visse forbehold knyttet til støtten.

Med andre ord er det ennå ikke klart hvilken kandidat som kan samle størst oppslutning i bystyret for sitt byråd. Veien videre innebærer at partiene selv nå gjennomfører sonderinger, samtaler og eventuelle forhandlinger.

Når den parlamentariske situasjonen tilsier det, vil ordføreren ta initiativ til nye samtaler med partiene.

Fungerende ordfører, Eira Martinsen Garrido, telefon 406 406 03