Pressemelding

Nr. 37/23
Bergen, 15. september 2023

Informasjon på vegne av varaordfører Eira Martinsen Garrido.

I går ble kommunevalget enstemmig godkjent av valgstyret, og vi har en ny parlamentarisk situasjon i Bergen. Som fungerende ordfører har jeg derfor en plikt etter kommuneloven og bystyrets reglement om å gi i oppdrag å danne et nytt byråd til den byrådslederkandidaten som kan samle størst oppslutning i bystyret.

For å kartlegge hvilke byrådslederkandidater som har den største støtten, vil jeg invitere til en-til-en samtaler med alle gruppelederne i det nyvalgte bystyret. 

Samtalene vil i utgangspunktet bli gjennomført førstkommende mandag.

Varaordfører Eira Martinsen Garrido, telefon 406 406 03