Pressemelding

Nr. 32
Bergen, 06. september 2023

Byråd for skole, barnehage og idrett, Linn Katrin Pilskog ønsker velkommen til lanseringen av Vi leser! Dette digitale verktøyet skal hjelpe med den første leseopplæringen på norsk.

Vi leser! er en digital læringsressurs utviklet for nyankomne minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet som skal lære å lese for første gang.  

Lanseringen finner sted:
Grand Terminus Hotell
Fredag 8. september, klokken 12.00-14.30

Vi leser! er en nyskapende digital læringsressurs for elever som starter på ungdomstrinnet uten lese- og skriveferdigheter. Gjennom å følge en historie, og med animasjoner, bilder og oppgaver tilpasset nyankomne ungdommer, starter elevene den første leseopplæringen på norsk. Tekster og ord som øves er oversatt til arabisk, somali, ukrainsk og norsk, og oppgavene støttes og motiveres av muntlige forklaringer på de fire språkene. 

Elever fra to innføringsskoler i Bergen har vært aktivt deltakende i prosjektet. Elevene har diskutert idéer og prøvd ut løsninger, og elevenes tilbakemeldinger og innspill har i stor grad preget den endelige læringsressursen. 

Det vil også være elever tilstede på lanseringen og presentere verktøyet og hvordan de har jobbet med det. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Etat for skole i Bergen kommune og Medielab ved Høgskulen på Vestlandet, med økonomisk støtte fra Utdanningsdirektoratet. 

Florentino Bulnes, seniorrådgiver, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. Telefon 412 66 992

Ole Austevoll, politisk rådgiver for byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog. Telefon 412 00 122