Pressemelding

Nr. 30
Bergen, 31. august 2023

Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog, inviterer til åpning av nye Tveiterås skole.

Markeringen finner sted:

Fredag 1. september klokken 10.00–12.30. 
Haakon Sæthresveg 42, 5232 Paradis

Tveiterås skole er en spesialskole som gir undervisning både på barne- og ungdomstrinnet til barn som har behov for et særskilt tilrettelagt undervisningstilbud. Skolen har 40 elever og rundt 60 ansatte. 

Det nye skolebygget gir elever og ansatte en funksjonell skole tilpasset elevgruppen og ligger på den samme tomten som den gamle skolen på Tveiterås. 

I tillegg til nøkkeloverrekkelse og kulturelle innslag blir det lagt opp til en omvisning på skolen. Det blir taler ved blant andre byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Katrin Pilskog, byråd for finans næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen og rektor Gunstein Pytte.  

Ole Austevoll, politisk rådgiver for byråd Linn Katrin Pilskog, 
telefon: 416 00 12

Aage Eikrem, seniorrådgiver, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, telefon: 934 05 862