Gå tilbake til:
Du er her:
Collage av bilder av lærere og elever inne og ute på skolen.
Skolebruksplanen handler om hvordan skolebygg og uteområder blir utformet. Alle kan komme med innspill til planen som nå er på høring.
Bilde: Nina Fidje Blågestad

Skolebruksplanen sendes på høring

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur. Nå sender vi planen ut på høring. Alle kan komme med innspill.

Den overordnede målsettingen med skolebruksplanen er at den skal støtte opp under visjonen for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole», og gi grunnlag for planlegging av en skolestruktur og skoleanlegg som legger til rette for gode læringsmiljø som fremmer læring. 

Slik er planen bygget opp

Skolebruksplanen er en temaplan og består av to hoveddeler:

  •  “Utforming av læringsarealet” foreslår hvordan fremtidens skoler skal utformes og bygges.
  • “Fremtidens skolestruktur” foreslår hvor det skal bygges nye skoleanlegg, og hvilke skoler som skal rehabiliteres eller utvides.

Skolebruksplanen inneholder også strategier og tiltak for å utvikle “Skolen som hjerte i nærmiljøet”. Her blir det foreslått hvordan skoleanleggene kan utvikles til gode møteplasser for nærmiljøet. 

Vi ønsker dine innspill til planen

Arbeidet med å lage høringsutkast til skolebruksplanen er en omfattende prosess. Derfor er det mange som har vært involvert i arbeidet. Høringsutkastet er utarbeidet av en plangruppe i kommunen.

Underveis er det kommet gode innspill fra barn og unge, ansatte på skolene, foresatte og andre.  Byrådet håper på flere gode innspill. Derfor vedtok de 25. februar 2021 å sende skolebruksplanen ut på høring.

Frem til 16. april 2021 kan alle som ønsker det sende oss innspill. Vi vil gjerne høre hva du mener om tiltakene som er foreslått i planen. I dokumentet er disse oppsummert etter hvert kapittel.

Når dere sender innspillene til oss, er det fint om dere oppgir hvilket kapittel eller sidetall det blir gitt innspill til.

Slik sender du innspill til planen

Høringsinnspill sender du på e-post til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett barnehage.skole.idrett@bergen.kommune.no innen 16. april 2021.

Vi ber om at dere merker høringsinnspill saksnummer 2021/12874 og hvem som er avsender av høringsinnspillet. 

Veien videre for skolebruksplanen

Videoen under gir et lite innblikk i prosessen frem mot høringsutkastet og hva skolebruksplanen inneholder. Vi håper å få inn mange gode høringsinnspill!

Etter høringsrunden vil innspillene bli vurdert. Byrådet vil deretter legge frem sitt forslag til skolebruksplan, som skal til politisk behandling i Utvalg for barnehage, skole og idrett, før endelig behandling i Bergen bystyre.