Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådsavd. for barnehage, skole og idrett

Fagarbeidernes rolle i barnehager, skoler og på idrettsfeltet

Planen vil øke andelen fagarbeidere og vil gjøre det mer attraktivt å være lærling og fagarbeider i byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Plan for smart oppvekst i Bergen

Smart oppvekst er en overordnet strategisk plan for digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet.

Skolebruksplan for Bergen kommune

Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Barnehagebruksplan for Bergen kommune

Barnehagebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging og utforming av kommunale barnehager og fremtidig barnehagestruktur for alle barnehager i kommunen.

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen

«Sammen for kvalitet – læring» peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden.

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

Sammen for kvalitet - Lek og læring er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager i Bergen de neste fire årene.

Spesialpedagogisk plan for barnehage og skole

Målet med planen er at hvert enkelt barn i barnehager og skoler skal få utnytte sine ressurser og sitt potensiale.

Idrettsplan for Bergen kommune

Idrettsplanen skal sikre at flest mulig får et variert aktivitetstilbud i sitt nærmiljø, både for egenorganisert og organisert idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Helhetlig plan for SFO

Planen skal bidra til at SFO kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes.

Skyfritt - Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge

Planen skal styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen.