Kart over skoler i Bergen
I en egen kartløsning kan du se alle skolene i Bergen og hvor grensene for de forskjellige skolekretsene går.

Digitalt kart over dagens skoler og skolekretsgrenser

På et digitalt kart kan du se alle kommunale og private grunnskoler i Bergen kommune og skolekretsgrenser for barne- og ungdomstrinnet.

Kartet er interaktivt. Det betyr at du dra, zoome og filtrere for å få frem den informasjonen som du ønsker å se.

Er du interessert i en bestemt kommunal grunnskole? Da trykker du på den i kartet og får frem nøkkelinformasjon om skolen. Det er blant annet opplysninger som adresse, elevtall, helseverngodkjenning og om skolen har forsterket avdeling eller innføringsklasse.  

LENKE TIL KARTVISNINGEN