RSS

Kunnskapsgrunnlag

Nye elevtallsprognoser frem mot 2030

Bergen kommune har i forbindelse med arbeidet med ny skolebruksplan utarbeidet nye prognoser for fremtidig elevtall på skolene frem mot 2030.

Rapport om utforming og bruk av læringsarealene i bergensskolen

I forbindelse med oppstart av arbeidet med ny skolebruksplan, bestilte Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett en gjennomgang og analyse av erfaringer knyttet til bruk av læringsarealer.

Medvirkning

En viktig del av arbeidet med rulleringen av skolebruksplanen er å innhente kunnskap og erfaringer fra ulike aktører. Barn og unge, ansatte på skolene, foresatte og andre har bidratt med gode innspill