Innspillsdag i Bergen kommune sin Innolab
Bergen kommune får innspill til hvordan satsingen på skolen som hjerte i nærmiljøet bør videreutvikles
Bilde: Oda Kvarme Ure

Medvirkning

En viktig del av arbeidet med rulleringen av skolebruksplanen er å innhente kunnskap og erfaringer fra ulike aktører. Barn og unge, ansatte på skolene, foresatte og andre har bidratt med gode innspill

Høringsutkastet er utarbeidet av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, i samarbeid med de andre byrådsavdelingene i Bergen kommune. Ved oppstarten av planarbeidet ble det arrangert et innspillsmøte der blant annet elever, foresatte, rektorer og fagorganisasjoner delte sine erfaringer om skolebygg med fleksible arealer. 

I Bergen kommunes Innolab ble det arrangert et innspillsseminar der temaet var skolen som hjerte i nærmiljøet, og hvordan vi bør jobbe for å videreutvikle satsingen på en skole som kan fungere som et hjerte i nærmiljøet.  

Ungdomsrådet har i tillegg til innspillsmøtet og innolab medvirket til den delen av planen som omhandler uteområdet, og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser har i tillegg til å være med på innspillsmøte og innolab kommet med innspill til utforming av læringsarealene.

Det har også vært avholdt tre møter med en referansegruppe bestående av rektorer, fagorganisasjoner og verneombud.