Gå tilbake til:
Du er her:

Smart omsorg- nye løsninger

Smart omsorg er Bergen kommune sitt program for å samordne satsinger innen innovasjon, effektivisering, digitalisering og organisasjonsutvikling i Byrådsavdelingen for eldre, helse og frivillighet.

Hva gjør Smart omsorg?

Smart omsorg skal gi støtte og kompetanse til å utvikle, fornye og forbedre tjeneste byrådsavdelingen gir til kommunens innbyggere. Vi skal sikre fortsatt kvalitet og bærekraft, slik at vi også i fremtiden kan tilby brukertilpassete helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det. Smart omsorg skal være med å gjøre Bergen klar for fremtidens utfordringer innen helse- og omsorgsfeltet.

Hvordan jobber vi i Smart omsorg?

I Smart omsorg bidrar vi med både læring, prosjektstøtte og prosjektledelse. Vi skal bistå byrådsavdelingen med identifisering av mulige prosjekter gjennom kartlegging og innsiktsarbeid og gjennomføring av prosjekter. Vi jobber med innovasjon og kontinuerlig forbedring.

Hvem er vi?

Smart omsorg består av seks fast ansatte. I tillegg kobles eksterne ressurser på ved behov f.eks som prosjektleder. Kontoret skal bistå enhetene med identifisering av mulige prosjekter gjennom kartlegging og innsiktsarbeid og gjennomføring av prosjekter. Programkontoret har spesielt kompetanse på tjenestedesign, prosjektledelse, økonomistyring, gevinstrealisering, risikostyring, prosessforbedring og kommunikasjonsarbeid.

Sløyfe
Bilde: Smart omsorg