RSS

Hvorfor er universell utforming viktig og riktig?

Alle kommunens IKT-løsninger, både for innbyggere og ansatte, skal være universelt utformet (uu). Det betyr at alle skal kunne bruke løsningene. Her kan du lese mer om hvorfor og hvem dette gjelder.

Krav til våre leverandører

Ønsker din bedrift å levere en IKT-løsning til Bergen kommune? Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor. Les mer om våre krav, tips og råd om universell utforming.

Lær mer hos uu-tilsynet

Besøk sidene til uu-tilsynet for å få mer kunnskap om hvordan IKT-løsningene dine kan kodes riktig.

Les Forskrift om universell utforming av IKT

Denne lenken tar deg til forskriften som forteller hva som skal være universelt utformet og når.