RSS

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæringer for nettstedene våre

En tilgjengelighetserklæring er en detaljert oversikt som viser i hvor stor grad en nettside oppfyller 48 lovpålagte krav til universell utforming . Her kan du se status og melde fra til oss om feil.

Tilgjengelighetserklæringer for digitale læremidler

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ansvar for digitale læremidler i kommunen. Her finner du en oversikt over tilgjengelighetserklæringene til de læremidlene som brukes i bergensskolene.