RSS

Krav til våre leverandører

Tilgjengelighetserklæring - hva må du som leverandør gjøre?

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring. Det vil si at Bergen kommune må ha en erklæring for www.bergen.kommune.no. Fra 01.02.2024 gjelder dette også for apper.

Krav til våre leverandører om universell utforming av IKT

Ønsker din bedrift å levere en IKT-løsning til Bergen kommune? Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming.

Eksempler på noen krav som er viktige

Vi har samlet noen krav som vi ofte finner feil på i testene våre, og som skaper problemer for enkelte brukergrupper.

Hvordan kan du som leverandør sikre at løsningen din virker for alle?

Her kommer noen praktiske råd om hva du kan gjøre for å teste løsningen din.

Hvordan lykkes med universell utforming?

Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som du må jobbe kontinuerlig med for å sikre og opprettholde god kvalitet. Her er noen råd om hva som trengs for å lykkes.