Hvordan kan du som leverandør sikre at løsningen din virker for alle?

Her kommer noen praktiske råd om hva du kan gjøre for å teste løsningen din.

Gjør tastaturtesten

Legg musen til sides. Gå gjennom hele løsningen og gjør vanlige oppgaver kun ved å bruke tastaturet. Det skal være mulig å nå og aktivere alle klikkbare elementer kun ved hjelp av tab, piltaster, Enter og mellomromstasten.

Dette er spesielt viktig å teste for skjema og skjemafelter. Brudd på dette medfører ofte kritiske feil, fordi de som ikke kan bruke mus ikke kan bruke løsningen i det hele tatt.

Sjekk kontrastnivået

Du kan bruke dette verktøyet: Color Contrast Analyser (CCA), engelsk) eller tilsvarende. Denne testen er rask og enkel og viser hvor på siden kontrastforholdet ikke er godt nok.

Sjekk om koden validerer 


God kodekvalitet med riktig bruk av html er et godt grunnlag for å unngå feil som skaper problemer for enkelte grupper. Test løsningen din med W3C sin kodevalidator. Vær oppmerksom på at et høyt antall feil her kan komme av at samme feil går igjen flere steder på nettstedet.

Test med skjermleser

Den eneste måten å være helt sikker på at løsningen virker for synshemmede er å teste løsningen i bruk ved hjelp av skjermleser. Du kan Bruke Narrator (Innebygget i Windows OS), NVDA (gratis open source), Jaws (mest brukt for profesjonell bruk) eller Voiceover for iOS. Skal løsningen brukes for skoler bør du teste med ChromeVox (Chromebook’s innebygde skjermleser).

Husk også å teste på mobil. Da kan du bruke Voiceover, som er Apple sin innebygde skjermleser. Dette er den mest brukte blant mennesker med synsnedsettelser. Har du en Android telefon, kan du teste med den innebygde skjermleseren Talkback.

Brukertesting 

Er løsningen testet på ekte mennesker? Dette vil gi de aller beste svarene på hvordan løsningen er i bruk og hva som kan forbedres. Det er lurt å ta med brukere med funksjonsvariasjon, fordi det gjerne er de som utfordrer løsningene mest på brukervennlighet og universell utforming. Virker løsningen for denne gruppen. vil den sannsynligvis fungere godt for alle. Ta derfor disse behovene med fra starten av!

Sjekklister

Dokumentene under kan du bruke som verktøy når du tester om løsningen din oppfyller krav til universell utforming: