Hvordan lykkes med universell utforming?

Universell utforming er ferskvare. Med dette mener vi at det er et fagområde som du må jobbe kontinuerlig med for å sikre og opprettholde god kvalitet. Her er noen råd om hva som trengs for å lykkes.

  1. Kompetanse
    Alle i bedriften bør vite noe om universell utforming, og noen bør ha mer inngående kjennskap til koding og det tekniske som skal til for å løse og unngå brudd.
  2. Gode rutiner og rammeverk
    Gjør det riktig første gangen. Et godt rammeverk som tar med uu-perspektivet og tenker på brukeren fra starten av vil være smart for å unngå å utvikle løsninger som har mange feil, som deretter må rettes.  Hvis rammeverket er kvalitetssikret med tanke på uu, vil du unngå og videreføre feil. Universell utforming av løsningen koster lite om du tar det med fra starten av.
  3. Testing
    Like naturlig som det er å teste ny funksjonalitet bør det være rutiner for testing og feilhåndtering av uu. Lag et testregime som fanger opp uu-feil. Dette kan være en kombinasjon av automatiserte tester og brukertesting. Testing er nøkkelen til å oppdage uu-problemer.

Aldri jobbet med uu før?

Et løft kan hjelpe, men varer kun til neste oppgradering. Noen firma velger å leie inn eksterne eksperter for å gjennomgå løsningen, for å løfte løsningen til riktig standard. Det kan være lurt å ta et skippertak hvis du ikke har tenkt på uu før, men du bør også sørge for kompetanseoverføring. Dette fordi uu er et fagområde som bør jobbes med kontinuerlig for å opprettholde god kvalitet. Uu bør ligge i ryggmargen hos designere og utviklere som skal jobbe videre med løsningen, slik at du får videreført god standard og ikke gradvis bryter ned det gode arbeidet du har gjort.