Krav til våre leverandører om universell utforming av IKT

Ønsker din bedrift å levere en IKT-løsning til Bergen kommune? Vi ønsker oss leverandører som tar alle typer brukere på alvor og som har kontinuerlig fokus på universell utforming.

Universell utforming er lovpålagt, og 47 spesifikke krav må følges for at en app eller nettside kan defineres som universelt utformet. Alle IKT-løsninger som er rettet mot innbyggerne i Bergen kommune må følge kravene i Forskrift for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger. Du kan lese mer om kravene på sidene til uu-tilsynet.

Ifølge dagens regelverk er IKT-løsninger for ansatte, som har en kostnad på under 2,2 millioner, ikke omfattet av kravene til universell utforming. For å sikre gode og brukervennlige arbeidsverktøyer og et inkluderende arbeidsliv har politikerne i Bystyret bestemt at Bergen kommune skal ligge i forkant på dette området. Vi stiller derfor samme krav til slike verktøyer som for løsninger som skal brukes av innbyggerne våre.

Konkrete krav 

Kravene kan variere noe fra anskaffelse til anskaffelse, og de konkrete kravene vil fremgå av konkurransedokumentene. Minimumskravene vil alltid være at Forskrift for universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)løsninger skal være oppfylt. Dette innebærer at om løsningen du tilbyr ikke støtter disse kravene risikerer du at tilbudet ditt ikke blir vurdert.