Tilgjengelighetserklæringer for digitale læremidler

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har ansvar for digitale læremidler i kommunen. Her finner du en oversikt over tilgjengelighetserklæringene til de læremidlene som brukes i bergensskolene.

En tilgjengelighetserklæring er en detaljert oversikt som viser i hvor stor grad en nettside oppfyller 48 lovpålagte krav i Forskrift for universell utforming av IKT.

I Bergen kommune har vi i flere år jobbet målrettet med universell utforming på nettsidene og i IKT-løsningene våre. 

Bergen kommune har ansvar for at alle våre tjenester  har en tilgjengelighetserklæring, uansett om vi har utviklet løsningen selv eller kjøper den fra noen andre.

Tjenester i bruk med tilgjengelighetserklæring

Her vil du se en oversikt over tjenester over digitale læremidler med tilgjengelighetserklæring.

Apper IOS/Android
Tilsynet for universell utforming holder på med å lage en nettside der leverandørene skal rapportere inn tilgjengelighet. Når denne er ferdig vil vi publiserer tilgjengelighetserklæring for de appene vi benytter. 

Digitale læremidler 
Aschehoug Univers
Aski Raski  - webutgave
Brettboka
Campus Inkrement
Cappelen Damm Skole
Conexus - grunnleggende begrepstest
Conexus - lesepakka
Conexus relemo
Creaza
Elevkanalen.no (TV2 Skole)
Enki
Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal
Gyldendal
Identum - Efeide
iMAL-lesing
itslearning
Kikora
Kor Arti
Kunnskap.no (Cyberbook)
Lexplore
Moava
MV-Id - Vertical software
Olweus elevundersøkelsen
Skolestudio - Gyldendal Forlag
Unibok
Vigilo admin
Vi Leser