Gå tilbake til:
Du er her:

PP-tjenesten skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud. Elever over 15 år, foreldre, barnehager og skoler kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning.

PPT skal prioritere barn og unges behov for gode utviklingsmuligheter i barnehage og skole. De har et særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og unge med spesielle behov og for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

Foresatte som er bekymret for sitt barns utvikling kan ta kontakt med PPT via barnehage, skole eller PPT direkte for råd og veiledning. Tjenesten er gratis.

PPT har ansvar for å utarbeide en sakkyndig vurdering dersom en elev over 15 år, foreldre til barn under 15 år, barnehage eller skole ønsker å få vurdert behovet for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Foreldre og elever over 15 år må gi et skriftlig samtykke før barnehagen eller skolen kan be om hjelp fra PPT. 

Opplæringsloven krever også en sakkyndig vurdering når det er behov for å vurdere:

  • tidlig eller utsatt skolestart.
  • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten.
  • behov for tegnspråkopplæring.
  • behov for punktskriftopplæring.
  • sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag.
  • voksne med rett til grunnskole som har behov for spesialundervisning.

Du kan kontakte barnehagen, skolen eller det pedagogisk psykologiske senteret (PPS) i byområdet ditt for å få hjelp med å fylle ut skjemaet der du ber om hjelp av PPT. Dette skjemaet heter henvisning.

Barnehage eller skole utarbeider en pedagogisk rapport som følger henvisningen.

Når PPT utreder saken når de har mottatt henvisningen. Deretter skriver de en sakkyndig vurdering. På bakgrunn av denne kan dere søke om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen eller spesialundervisning i skolen. (link)

PPT behandler henvisninger fortløpende. Foresatte kan klage på for lang ventetid. Klagen sender du til PPS-kontoret. 

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett