Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har flere forsterkede skoler med en egen avdeling for elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker.

Opptak til skoleåret 2023/2024 vil åpne november 2022.

Om tilbud i forsterket avdeling

Alle barn er i utgangspunktet elev ved sin nærskole og har rett til å få sin opplæring der.  Elever med utviklingsforstyrrelser, utviklingshemming eller andre omfattende og vedvarende lærevansker kan søke om plass i en forsterket avdeling på en av kommunens forsterkede skoler. Elevene har ingen lovfestet rett til et slikt tilbud.

De forsterkete avdelingene er en integrert del av den enkelte skoles drift. De  kan ta imot elever fra hele byen, og har et begrenset antall plasser. Forutsetning for å søke om plass er en sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler at eleven har behov for spesialundervisning gjennom hele skoledagen, i alle fag. 

Skoler med forsterket avdeling (klikk på skolens navn for å få mer informasjon om tilbudet):

  • Landås skole (kombinert skole)
  • Loddefjord skole (barneskole)
  • Kalvatræet skole (barneskole)
  • Nordnes skole (barneskole)
  • Hop oppveksttun skole (ungdomsskole)
  • Rothaugen skole (ungdomsskole)
  • Sandgotna skole (ungdomsskole)
  • Åstveit skole (ungdomsskole)
  • Ortun skole (ungdomsskole)
  • Ytrebygda skole (ungdomsskole)

I tillegg er Tveiterås skole en forsterket kombinertskole i sin helhet fra 1.-10. trinn.

Alrekstad skole er et tilbud ved for ungdomstrinnselever med store atferds- og samspillsvansker ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø. Dette tilbudet har eget opptak og frister.

Søknadsprosess

Ta kontakt med nærskole, barnehage eller Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for mer informasjon om tilbudene og søknadsprosessen.

Du trenger en sakkyndig vurdering fra PPT som beskriver barnets behov. I tillegg skal nærskolen redegjøre for skolens muligheter for å tilrettelegge opplæringen. Begge deler legges ved søknaden.  Du kan også legge ved andre relevante vedlegg dersom disse er viktige for å opplyse mest mulig om barnets opplæringsbehov.

Som foresatt logger du inn via BankID, dette er en sikker løsning som er gyldig som underskrift. Søknadsfrist er 1. desember 2022. 

Ved problemer med innsending kan du kontakte Etat for spesialpedagogiske tjenester.

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av Etat for spesialpedagogiske tjenester i samarbeid med PPT og rektorene ved de forsterkete skolene. Søkernes alder, behov og ønsker, ledig kapasitet og geografisk avstand er viktige momenter ved tildeling av plass. 

Vedtak om plass i forsterket avdeling er et enkeltvedtak. Det blir sendt til foresatte med kopi til elevens avgiverskole/barnehage, nærskole  og den forsterkede skolen.

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett