Som innbygger kan du påvirke en sak eller politisk prosess på flere måter. Her er noen av mulighetene du har.

Råd for medvirkning

Bergen kommune har tre lovpålagte medvirkningsorganer:  
 

Rådene skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder gruppen de representerer.  Har du en sak som opptar deg, kan du komme og holde innlegg i åpen halvtime i det aktuelle rådet.

Se kontaktinformasjon og les mer på rådenes nettsider.

Partienes gruppesekretærer


Alle partiene som er representert i bystyret, har gruppesekretærer eller politiske rådgivere. Disse har som oppgave å praktisk bistå bystyregruppens arbeid i bystyre og utvalg, og er ansatt i partiet.

Høyres bystyregruppe

Laura Dolzenko
e-post: Laura.Dolzenko@bergen.kommune.no
telefon: 462 11 803

Arbeiderpartiets bystyregruppe

Torgeir Gimse
e-post: Torgeir.Gimse@bergen.kommune.no
telefon: 41 68 65 59

MDGs bystyregruppe

Suzanne Rødseth
e-post: Suzanne.Rodseth@bergen.kommune.no
telefon: 48 15 51 27

Sosialistisk Venstrepartis bystyregruppe

Gabriel Steinsbekk
e-post: Gabriel.Steinsbekk@bergen.kommune.no
telefon: 936 59 898

Senterpartiets bystyregruppe

Knut Olav Alhaug     
telefon:  479 09 692 
knut.alhaug@bergen.kommune.no
 

Rødts bystyregruppe

Even Underlid
e-post: even.underlid@bergen.kommune.no
telefon: 994 24 536
 

Fremskrittspartiets bystyregruppe

Martin Virkesdal Jonsterhaug
e-post: Martin.Jonsterhaug@bergen.kommune.no
telefon: 91 60 38 20

Venstres bystyregruppe

Maja Nilsen
e-post: Maja.Nilsen@bergen.kommune.no
telefon: 47 63 03 60

Kristelig Folkepartis bystyregruppe

Eivind Skår
e-post: Eivind.Skar@bergen.kommune.no
telefon: 98 03 70 78
 

Industri- og Næringspartiet

Morten Holmefjord
e-post: Morten.Holmefjord@bergen.kommune.no
telefon: 91 15 31 92

Felles kontaktinformasjon for alle gruppesekretærene:

Postadresse: Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 BERGEN
Besøksadresse: Bergen Rådhus
Telefon Bystyrets kontor: 5556 6404

Bergen Høyre

Kong Oscarsgt. 14, 5017 Bergen
Tlf.: 55 30 79 80
E-post: hoyre@bergen.kommune.no

Arbeiderpartiet i Bergen

Lars Hillesgt. 19, 5008 Bergen
Tlf.: 55 70 51 00
E-post: bergen@arbeiderpartiet.no

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

E-post: bergen@neitilmerbompenger.no

Bergen FrP

C Sundtsgate 56, 5004 Bergen
Tlf.: 55 30 76 20/21
E-post: hordaland@frp.no

Bergen Venstre

Postboks 1211, 5811 Bergen
Tlf.: 46 11 11 11
E-post: bergen@venstre.no

Kristelig Folkeparti

Vestre Muralmenning 15, 5011 Bergen
Tlf.: 55 54 13 40
E-post: bergen@krf.no

Bergen SV

St. Jakobs Plass 9, 5008 Bergen
Tlf.: 48 27 97 79
E-post: bergen@sv.no

Raudt Bergen

Hans Tanks gt. 17, Postboks 992, 5808 Bergen
Tlf.: 55017934
E-post: bergen@raudt.no

Miljøpartiet De Grønne

Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen
Tlf.: 55 56 52 38
E-post: bergen@mdg.no

Senterpartiet

Vestre Muralmenningen 15, 5011 Bergen
Tlf.: 53 00 01 90
E-post: bergen@sp.no