Byrådet - kontaktinformasjon

Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”.  Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Besøksadresse: Bergen rådhus, Rådhusgaten 10, 5014 Bergen

Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) (også ansvarlig for finans, næring og eierskap)

E-post: byradsleder@bergen.kommune.no
E-post: finansbyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for barnehage, skole og idrett  Linn Katrin Pilskog

E-post: byraden.bbsi@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for helse og omsorg og for klima, miljø og byutvikling Ruth Grung

E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no
E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for barnevern og sosiale tjenester
Line Berggreen Jacobsen

E-post: PostmottakByr.Barnevern og sosiale tjenester 
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for kultur, frivillighet og inkludering 
Eduardo Hans Andersen

E-post: byrad.bkfi@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen