Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet - kontaktinformasjon

Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”.  Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)

(permisjon 21.6 - 30.08 2021)

Fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery (Ap)

E-post: byradsleder@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG)

E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for finans, næring og eiendom Erlend Horn (V)

E-post: finansbyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF)

E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for arbeid, sosial og bolig Linn Katrin Pilskog (Ap)

E-post: byraden.bsbi@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG)

E-post: byrad.bkml@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim (Ap)

E-post: byraden.bbsi@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen