Byrådet - kontaktinformasjon

Hvordan du skal komme i kontakt med byrådene og deres politiske rådgivere finner du her.

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”.  Dermed må du regne med at innholdet i meldingen din eller brevet ditt kan bli offentlig tilgjengelig.

Besøksadresse: Bergen rådhus, Rådhusgaten 10, 5014 Bergen.

Byrådsleder Christine Meyer (H)

E-post: byradsleder@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

 • Politisk rådgiver og stabssjef for rådgiverne: Mia Milde
  E-post: Mia.Milde@bergen.kommune.no
  Mobil 959 72 943
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen
 • Politisk rådgiver og pressesjef: Rune Indrøy
  E-post: rune.indroy@bergen.kommune.no
  Mobil 905 57 723
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for eldre, helse og omsorg Marte Monstad (FrP)

E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

 • Politisk rådgiver:  Tobias Brynildsen Øvstedal
  E-post:  tobias.ovstedal@bergen.kommune.no
  Mobil:  481 07 730
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for næring, kultur og idrett Reidar Digranes (SP)

E-post: byrad.bnki@bergen.kommune.no 
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

 • Politisk rådgiver: Knut Olav Alhaug
  E-post: knut.alhaug@bergen.kommune.no
  Mobil: 479 09 692
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for finans Eivind Nævdal-Bolstad (H)

E-post: finansbyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

 • Politisk rådgiver:  Sondre Hillestad
  E-post:  sondre.hillestad@bergen.kommune.no
  Mobil:  970 74 421
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for barnehage og skole Daniel C. E. Hägglund (FrP)

E-post: byraaden.bbs@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

 • Politisk rådgiver:  Magnus E.A. Thorsen
  E-post: magnus.thorsen@bergen.kommune.no
  Mobil:  909 39 201
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold Charlotte Spurkeland (H)

Epost: Postmottak Byråd BBSM@bergen.kommune.no 
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Byråd for byutvikling Christine Kahrs (H)

E-post: byutviklingsbyraden@bergen.kommune.no
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

 • Politisk rådgiver: Fredrik Brogstad 
  E-post: fredrik.brogstad@bergen.kommune.no
  Ansvar for mediehenvendelser og samferdsel, klima og miljø
  Mobil: 948 42 224
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen
 • Politisk rådgiver: Hans Martin Moxnes 
  E-post: hans.moxnes@bergen.kommune.no
  Ansvar for planer, byggesaker og klagesaker
  Mobil:   934 54 200
  Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen