Du kan søke innsyn fra Bergen byarkiv i arkiver etter kommunal og privat virksomhet som er gått ut av daglig forvaltning. Her får du informasjon om hvordan du ber om innsyn.

Bergen byarkiv oppbevarer en rekke historiske arkiver med informasjon om bl.a. kommunal forvaltning, politiske vedtak, lokalt nærings - og organisasjonsliv, eller andre saker av lokalhistorisk og slektshistorisk karakter. 

Du kan finne mer informasjon om historiske arkiver ved Bergen byarkiv ved ulike nettsider for arkivinformasjon og historier fra arkivene:

Innsyn i dokumenter sendt til og fra Bergen kommune de siste tolv månedene bestiller du fra den offentlige journalen.

Du sender din henvendelse i bestillingsskjema. Les informasjonen i skjemaet nøye før du fyller ut og sender. Det er nødvendig med konkrete og avgrensede forespørsler med mest mulig presis informasjon som har betydning for søket. Se digitalt skjema nederst. 

Skjema krever innlogging via ID-porten for å sikre enhetlig, oversiktlig og sikker utveksling av informasjon mellom deg og byarkivet. 

Når du har sendt bestillingen mottar du en kvittering med saksnummer. Dette nummeret bruker du ved ny henvendelse i pågående sak, se Oppfølging av tidligere sak nedenfor

Hvis du ikke har elektronisk ID eller ikke ønsker å bruke skjema, kan du sende innsynskravet som brev, på epost eller du kan ringe til oss. Se Kontakt. Du må ikke sende personsensitive opplysninger på epost. 

Forespørsler om personinformasjon kan rettes til det aktuelle kontor som behandlet din sak. 

Bergen byarkiv gir innsyn i personlig dokumentasjon fra arkiver etter kommunal og privat virksomhet som er gått ut av daglig forvaltning. Se Innsyn, persondokumentasjon.

Bergen byarkiv utfører normalt ikke omfattende arkivundersøkelser, men finner frem aktuelt arkivmateriale som du kan gjennomgå på vår lesesal. 

Byarkivet vil behandle din henvendelse så fort som mulig. Svartid er avhengig av pågang og sakens kompleksitet. Skriv gjerne i kommentarfeltet dersom saken haster spesielt.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men unntak finnes. Dette vil du få informasjon om i det enkelte innsynskrav.

Vi skanner etter gjeldende satser. I enkelte tilfeller kan det påløpe arkivavgift for bruk av arkivmateriale fra privat sektor. 

 

Bergen kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen. Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Bergen byarkiv
Besøksadresse: Kalfarveien 82 
Telefon: 55 56 62 83 (kl. 9-15 alle hverdager)
e-post

 

Ved ny henvendelse i pågående sak kan du benytte skjemaet Oppfølging av tidligere sak.

Innsyn - Lokalhistorie, slektsforskning og kommunal virksomhet