Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Byarkivet på Digitalarkivet

Cancellieraad og Borgemester Meyers beretning om slaget på Vågen i 1665

Borgermester og bergenshistoriker Hilbrandt Meyers beskrivelse og avskrifter av slaget på Vågen i 1665 er tilgjengelig på Digitalarkivet. Transkripsjon av beretningen finner du nedenfor.

Fana formannskap 1838-1921

Møteprotokoller 1838-1921 for Fana kommunestyre/formannskap er publisert. Her er små og store saker; klager på skatt, bevilgning til folkeboksamling, lønning av jordmor, bygging av skoler, veier m.m.

Ligningsprotokoller for Fana 1878-1911

En viktig, men nokså lite brukt historisk kilde er skattelister eller ligningsprotokoller. Byarkivet har nå lagt ut ligningsprotokoller for Fana fra 1878 til 1911 på Digitalarkivet.

Skoleprotokoller på Digitalarkivet

Byarkivet har lagt ut skoleprotokoller på Digitalarkivet. Dette er et samarbeidsprosjekt med Interkommunalt arkiv i Hordaland og Statsarkivet i Bergen, til sammen 500 protokoller er tilgjengelig.

Joachim Hynnemørs reiser

Hilbrant Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salé i Marokko og Smyrna i Tyrkia er nå tilgjengelig på Digitalarkivet. Kåre Ritland har transkribert beretningen.

Møtebøker fra Laksevåg formannskaps arkiv 1873-1920

Byarkivet har nå publisert møteprotokoller for Laksevåg kommunestyre og formannskap fram til 1920. Det mange kanskje ikke vet er at Laksevåg lenge hørte til Askøy kommune.

Møteprotokoller for Åsane herredsstyre og formannskap 1904-1916

Fra 1904 til 1972 var Åsane en egen kommune. Nå finner du de eldste møteprotokollene fra kommunestyret i Åsane på Digitalarkivet!

Møteprotokoll fra fattigvesenet i Årstad, 1870-1892

Vi har nå skannet møteprotokollen for fattigkommisjonen i Årstad kommune, og publisert den på digitalarkivet.

Sykejournaler fra koleralasarettene i Bergen, 1848-1849

Byarkivet har publisert tre sykejournaler fra de provisoriske sykehusene som ble opprettet i forbindelse med koleraepidemien i Bergen i 1848-1849.

Protokoll for fattigvesenet og fattiglegater i Fana, 1756 - 1921

Bergen byarkiv har skannet en historisk perle av en protokoll hentet fra arkivet etter Fana sosialvesen.