RSS

Byarkivet på Digitalarkivet

Digitalt slipp i forbindelse med Slektsforskerdagen 2023

I anledning Slektsforskerdagen lørdag 28. oktober 2023, tilgjengeliggjør Bergen byarkiv store mengder materiale fra Bergen fattigvesen på digitalarkivet. Det meste har tidligere ikke vært publisert.

Skoleprotokoller på Digitalarkivet

Byarkivet har lagt ut skoleprotokoller på Digitalarkivet.

Fartøyskjema fra havnevesenet 1941-1975

Fartøyskjema for perioden 1941-1975 er nå skannet og gjort tilgjengelig på Digitalarkivet.

Barn understøttet av fattigvesenet i Bergen 1901-1915

To protokoller som gjelder barn som vokste opp hos pleieforeldre eller i barnehjem i perioden 1901-1915 er nå tilgjengelig på Digitalarkivet.

Inspeksjonsprotokollene for fabrikktilsynene i Bergen, Fana og Laksevåg

Inspeksjonsprotokollene for de stedlige fabrikktilsynene i Bergen, Fana og Laksevåg 1893-1931 er digitalisert og tilgjengelige på Digitalarkivet.

Cancellieraad og Borgemester Meyers beretning om slaget på Vågen i 1665

Borgermester og bergenshistoriker Hilbrandt Meyers beskrivelse og avskrifter av slaget på Vågen i 1665 er tilgjengelig på Digitalarkivet. Transkripsjon av beretningen finner du nedenfor.

Fana formannskap 1838-1921

Møteprotokoller 1838-1921 for Fana kommunestyre/formannskap er publisert. Her er små og store saker; klager på skatt, bevilgning til folkeboksamling, lønning av jordmor, bygging av skoler, veier m.m.

Ligningsprotokoller for Fana 1878-1911

En viktig, men nokså lite brukt historisk kilde er skattelister eller ligningsprotokoller. Byarkivet har nå lagt ut ligningsprotokoller for Fana fra 1878 til 1911 på Digitalarkivet.

Joachim Hynnemørs reiser

Hilbrant Meyers beretning om Joachim Hynnemørs to reiser i 1747 og 1756 til Salé i Marokko og Smyrna i Tyrkia er nå tilgjengelig på Digitalarkivet. Kåre Ritland har transkribert beretningen.

Møtebøker fra Laksevåg formannskaps arkiv 1873-1920

Byarkivet har nå publisert møteprotokoller for Laksevåg kommunestyre og formannskap fram til 1920. Det mange kanskje ikke vet er at Laksevåg lenge hørte til Askøy kommune.