RSS

Byarkivet på Digitalarkivet

Bergen glassverks skolekommisjon

Bergen byarkiv har nå publisert en forhandlingsprotokoll etter Bergen glassverks skolekommisjon på Digitalarkivet. Den inneholder møtereferater fra 1875 til 1887.

Bergen Sjømannsskole på Digitalarkivet

Elevprotokoller, skipsfører- og styrmannseksamener og eksamener i farvannskjennskap fra midt på 1800-tallet og frem til 1924 er nå gjort tilgjengelige på Digitalarkivet.

Lønningsbøker fra notfabrikken Rosendahl & Co A/S

Lønningsbøker fra 1866 til 1924 fra notfabrikken Rosendahl & Co er publisert på Digitalarkivet. Bøkene gir opplysninger om hvem som arbeidet på fabrikken og om lønns- og arbeidsforhold.

Vekselskolen i Bergen

Tre protokoller fra Vekselskolen i Bergen er publisert på Digitalarkivet. Her finner vi informasjon om 335 elever fra årene 1826 til 1850, som karakterer, bosted og elevmidler i Sparebanken.

Hop verksskole/fabrikkskole på Digitalarkivet

Skolearkivet gir informasjon om elevenes karakterer, fravær, hvilke fag de hadde og hvilke bøker de leste. Kildene gir slik et lite innblikk i skolehverdagen på en fabrikkskole for over 100 år siden.

Kilder fra De Sjøfarendes Fattighus på Digitalarkivet

Nå kan du se postjournaler fra De Sjøfarendes Fattighus i Bergen. Vi har også publisert en historiebok om fattighuset fra 1570-tallet til 1751.

Søknader om å drive handel som selgekoner

Selgekoner var enker som hadde fått privilegium på ambulerende handel på byens gater. Vi har publisert søknader, lister, sertifikater o.a. til magistraten fra kvinner om tillatelse til å drive handel.

Havnevesenets fyrjournaler

Fyrjournalene for Nordnes fyr og Molofyret er nå publisert på Digitalarkivet.

Kilder fra Bergen fattigvesen på digitalarkivet

I anledning Slektsforskerdagen lørdag 28. oktober 2023 tilgjengeliggjør Bergen byarkiv store mengder materiale fra Bergen fattigvesen på digitalarkivet. Det meste har tidligere ikke vært publisert.

Skoleprotokoller på Digitalarkivet

Byarkivet har lagt ut skoleprotokoller på Digitalarkivet.