Gå tilbake til:
Du er her:

Fortellinger fra arkivet

Bergen som turistby

Bergen har alltid tiltrukket seg tilreisende fra fjern og nær, men sommeren 2020 ble sommeren med få turister. Se vår utstilling «Destinasjon Bergen – Bergen som turistby».

Jegeren som bestilte flaggermus fra Bergen

7. mai 1838 satte Ole Christensen i Vesterålen seg ned for å skrive til sin kjøpmann i Bergen. Denne gangen hadde han et helt spesielt ærend.

Justitia Majestata - kunstnerens forklaring i arkivet etter Bergens Magistrat

I 1762 bestilte Bergens Magistrat et maleri fra Mathias Blumenthal til den nyoppussede rådstuen. I arkivet etter Magistraten finnes en detaljert forklaring skrevet av maleren selv samme år.

Muren

Muren er en kjent og kjær bygning med en lang historie! Det gamle murhuset midt på Murallmenningen ble reist allerede på 1560-tallet.

Anonym gave fra Amerika i 1900: Ti dollar til den fattigste i Bergen!

Noen dager før jul 1900 mottok Bergen fattigstyre et brev fra Lake Park i Minnesota. I brevet lå en 10-dollarseddel, samt et anonymt brev.

De siste fløttmenn i Bergen

Den 31. desember 1959 la den siste fløttmann med robåt inn årene, og ni år senere, den 31. desember 1968, ble den århundrelange fløttmannsvirksomheten helt avviklet i Bergen.

Juletrær fra Bergen til Newcastle i 70 år! Les historien om den første julegranen i 1949

Hvert år sender Bergen kommune et stort juletre til Newcastle som takk for hjelpen under 2. verdenskrig, og som tegn på vennskap mellom to byer som har vært knyttet sammen gjennom sjøfart og handel.

Glimt fra magasinet hos Bergen byarkiv

Langt innover i fjellet, under Fjellveien, ligger tusenvis av hyllemeter med Bergens historie. Her finnes skatter og rariteter, små og store arkiver, reoler og magasiner.

Håkonshallen

Nylig kåret BTs lesere Håkonshallen til Bergens flotteste bygning. I Bergen byarkiv har vi en tegning av Håkonshallen fra 1773 som viser hvordan bygningen ble brukt i tidligere tider.

Bergen provianteringsråd

Arkivet etter Bergen provianteringsråd er nå ordnet, listeført og tilgjengelig etter bestilling på vår lesesal.