Legevakten gir øyeblikkelig hjelp som fastlegen ikke kan hjelpe med, og vurderer og behandler akutt sykdom og enkelte skader. Vi har åpent hele døgnet.

Bergen legevakt ligger i Helsehuset, Solheimsgaten 9 (se kart), like ved Danmarksplass. Vi deler lokaler med Skadepoliklinikken til Helse Bergen. 

Bergen legevakt har ansvar for å behandle akutte medisinske og psykiske sykdommer, hjernerystelser, øyeskader og ryggskader. Legevakten har også spesialtilbud som livskrisehjelpen, overgrepsmottak og sykehjemslegevakt.

Bergen legevakt er døgnåpen alle dager i uken. Legevaktstasjonene i Fana, Loddefjord og Åsane  har mer begrenset åpningstid og er rene allmennlegetilbud. 

Helse Bergen skadepoliklinikken behandler brudd, kutt, sår og brannskader. Mer informasjon om Helse Bergen skadepoliklinikk får du her. 
Informasjon om røntgen finner du her.

Trenger du sykemelding? Ta kontakt med din fastlege. 

Det er kun utenlandske arbeidstakere og de uten fastlege i Bergen som får sykemelding hos Bergen Legevakt.

Vurder alltid om behandling av din sykdom eller skade kan vente til du får time hos fastlegen. Ring legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Når du ringer 116117, treffer du en sykepleier fra legevakten som gir medisinske råd på telefonen og vurderer ditt hjelpebehov. Ved alvorlige tilstander vil du bli bedt om å komme på legevakten, og du får tidspunkt for oppmøte. Telefonen besvares hele døgnet. Visste du at vi har mulighet til å koble oss på via video til din telefon? Dette gjør at sykepleier kan gi deg en bedre og mer helhetlig vurdering. 

Ringer du fra utlandet eller satellittelefon, kan du benytte 55 56 87 00. Det er best å ta kontakt med lokalt helsevesen der du oppholder deg.

Gjelder ikke sår og skader
Ved sår og skader som blir behandlet ved Skadepoliklinikken på Bergen helsehus, møter du som tidligere opp uten å ringe først. 

Dersom du møter opp direkte på legevakten uten avtale, vil du få umiddelbar hjelp ved alvorlige tilstander. Hvis tilstanden ikke er så alvorlig og du kan ringe legevakten, vil du bli bedt om å gjøre dette. Har du ikke anledning til å ringe, vil sykepleier på legevakten foreta en vurdering av hjelpebehovet på samme måte som dersom noen ringer 116117. Du vil få tilbud om hjelp på legevakten om hjelpebehovet tilsier dette. 

Informasjon til hørselshemmede

Du kan kontakte legevakten via teksttelefon 149 som blir satt i konferanse med oss. Når du bruker teksttelefon 149 er det er viktig at du skriver postnummeret ditt for å sikre at du blir satt i kontakt med din lokale legevakt, altså Bergen legevakt.

Dersom din medisinske tilstand gjør at du blir bedt om å komme til legevakten vil du få tildelt en oppmøtetid, og da har vi mulighet til å bestille tegnspråktolk før du kommer.

Når du ankommer:
1.            Trekk kølapp og vent på din tur. Ha klar legitimasjon.

2.            Registrer deg i luken til høyre.  

3.            Vent på tur til å bli vurdert av helsepersonell. 
                Her tildeles du en hastegradvurdering. 

Alvorlige tilstander blir behandlet først. Mindre alvorlige tilstander blir også behandlet, men vil bli prioritert lavere. Legevakten har innført oppmøtetid som reduserer tiden du må sitte og vente på legevakten, men dersom det kommer inn mange personer med stort hjelpebehov vil det fortsatt kunne oppstå noe ventetid. 

Legevakten kan skrive ut korte sykmeldinger for sykdommen eller skaden du blir behandlet for. Vi skriver også ut resepter på medisiner for tilstanden som vi behandler deg for.  Dette er for eksempel antibiotika ved infeksjoner og betennelsesdempende ved forstuinger.

Du kan sende e-post til vårt postmottak: legevakten@bergen.kommune.no 
Postmottaket er betjent på dagtid i ukedager mellom klokken 09.00 og klokken 15.00. Det er ikke betjent i  helgene eller på høytids- og helligdager. Du bør ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.

Hva kan du sende til vårt postmottak?

  • Journalforespørsler (oppgi navn og fødselsdato). 
    Vi besvarer ikke dette på e-post, kun med ordinær post eller ved personlig oppmøte.
  • Fakturaspørsmål
  • Klager (håndteres av legevaktledelsen, men riktig adressat i første omgang er vårt postmottak)
  • Andre henvendelser
  • Åpne søknader

Bergen hovedlegevakt i Solheimsviken er døgnåpen. 
Merk at legevaktstasjonene i Fana, Loddefjord og Åsane har begrenset åpningstid og er rene allmennlegetilbud. 

Røntgen, fysioterapi og sårbehandling: se Helse Bergens nettsider for åpningstider.

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten. Du må også betale for bruk av medisiner, bandasjer, gips og liknende. Stortinget fastsetter størrelsen på egenandelen og prisen for bruk av materiell. 

Etter at du er ferdig med behandlingen, betaler du egenandel og eventuelt materiellkostnader. Du kan betale med kort i betalingsautomaten like ved vår resepsjon. 

Dersom du har oppgitt ditt mobilnummer når du oppgav personalia, men ikke betaler med kort når du er på legevakten, kan du velge å motta en tekstmelding med betalingslenke. Du kan også velge å utsette betalingen til senere. 

Forlater du legevakten uten å ha betalt med kort, eller å ha benyttet deg av betalingslenken, får du digital faktura i Digipost eller papirfaktura i posten. 

Frikort er blitt elektronisk. Vi melder til HELFO og kostnader blir registrert på ditt personnummer.

Enkelte grupper slipper å betale egenandeler for undersøkelse og behandling. Dette gjelder

  • gravide som får undersøkelse og behandling knyttet til svangerskapet
  • barn under 16 år
  • personer som er smittet eller mistenkt smittet av allmennfarlige smittsomme sykdommer, for eksempel klamydia og gonoré.

Legevakten er en lovpålagt tjeneste.

Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp ved akutt sykdom og skade til alle som bor og oppholder seg i kommunen. Dette inkluderer tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.

Lover

Forskrifter