Gå tilbake til:
Du er her:

Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren.

Dette kan støttekontakten bidra med

Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i et annet menneskes liv. Mange støttekontakter synes oppdraget er givende også for dem selv.

Hvert år engasjerer Bergen kommune rundt 1300 støttekontakter. Det er et løpende behov for å rekruttere nye, spesielt gjelder dette voksne menn og kvinner med bil.

Det vanligste er å ha individuell støttekontakt noen timer i uken. Oppdraget som støttekontakt kan likevel også gjelde for grupper, og det kan utføres i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Det er forvaltningsenhetene, barneverntjenestene og sosialtjenestene som fatter vedtak om hvem som får støttekontakt, og omfanget av tjenesten

Kriterier for å bli støttekontakt

For å bli støttekontakt må du ha fylt 18 år. Du må være pålitelig og trygg på deg selv. Av hensyn til den som trenger støttekontakt, ønsker vi at du kan påta deg oppdraget i minimum ett år. Det kreves ingen fagbakgrunn.

Støttekontakten har taushetsplikt. 

Støttekontakten skal sende inn jevnlige rapporter til kommunen og delta i evaluering av tjenesten.

Som støttekontakt blir du pålagt å fremvise politiattest. Det kreves politiattest for personer som skal yte helse- og omsorgstjenester (jfr. Lov om barneverntjenester § 6 - 10, siste ledd og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 5 - 4).

Politiattesten skal vise om søker er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for seksuelle overgrep, vinningslovbrudd eller narkotikalovbrudd. 

Søker har selv ansvar for å innhente politiattest,og vil motta søknadsskjema og bekreftelse på at politiattest er nødvendig fra den som iverksetter oppdraget. 

Noe for deg? Slik søker du

Avdeling for støttekontakt har hovedansvaret for rekruttering og grunnopplæring av støttekontakter i Bergen kommune.

Ta kontakt på telefon 55 56 54 49 /93 eller e-post: stottekontakt@bergen.kommune.no

Melder du deg som støttekontakt, vil du få tilbakemelding på søknaden og eventuelt bli kalt inn til intervju. Blir du godkjent som støttekontakt, registrerer vi deg i kommunens støttekontaktbase og du blir tilgjengelig for kommunale enheter som trenger støttekontakt til aktuelle personer.

Når du er i gang med oppdraget, får du veiledning og opplæring fra aktuell avdeling innen kommunen. Det kan være barneverntjenesten, psykiatritjenesten, hjemmesykepleien, sosialtjenesten eller tjenester for psykisk utviklingshemmede - alt etter hvilket tjenesteområde den som trenger støttekontakt tilhører.

Se også www.bergen.kommune.no/stottekontakt.