En støttekontakt skal hjelpe deg til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. 

Støttekontakten kan besøke deg hjemme, eller dere kan gå  sammen på kino, kafé, turer eller andre arrangementer. 

Tilbud om støttekontakt gis vanligvis for noen timer i uken. 

Du kan søke om støttekontakt uavhengig av diagnose dersom du på grunn av funksjonsnedsettelse er sosialt isolert og trenger hjelp til å få en aktiv og meningsfull fritid. Søkere må som hovedregel være over 8 år.
Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Barn og voksne som har behov for hjelp, kan ha rett på støttekontakt. Dette kan for eksempel være på grunn av

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • rusmiddelproblem
  • sosiale problemer, eller
  • nedsatt funksjonsevne

Kommunen vil i dialog med deg som søker  vurdere behovet for støttekontakt eller om det eventuelt er andre tjenester som passer bedre for deg. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende. 

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt dersom den søknaden gjelder er over 18 år.  Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Vedtak om støttekontakt gjøres av barnevernstjenesten, sosialtjenesten og vurderingsenhetene. Er du i kontakt med barnevernstjenesten eller sosialtjenesten, kan du ta opp med dem at du ønsker støttekontakt.

Sosialtjenesten fatter vedtak om støttekontakt for personer med rusproblemer. 

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Tjenesten er gratis. 

Du skal heller ikke betale for utgifter som støttekontakten har.

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester