Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har et variert aktivitetstilbud for personer som har psykiske lidelser. Dette er åpne tilbud og du trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudene inneholder kreative, kulturelle og fysiske aktiviteter eller bare en sosial møteplass. 

Aktivitetstilbud i bydelene

Bergen kommune har en rekke bydelsvise aktivitetssentre. Under er aktivitetssenter lenket til bydel.

Fredheim kurs- og aktivitetshus

Fredheim kurs- og aktivitetshus er et byomfattende tilbud.

På nettsiden til Fredheim kurs- og aktivitetshus finner du oversikt over en rekke tilbud. Aktivitetstilbudet finner du under menypunktet Om oss.

 Fredheim kurs- og aktivitetshus er det strikke-og sømverksted, malekurs, engelskkurs og PC-kurs. Du kan delta i felles lunsj, turgruppe, kor og på reiser. I tillegg er det en Asbergergruppe.

Andre aktivitetstilbud

I tillegg til tilbudene i de ulike bydelene, finnes det flere tilbud som du kan benytte, uavhengig av hvilken bydel du bor i: 

Amalie Skrams Hus er et kreativt senter som blir styrt av brukerne, med en rekke tilbud innen skapende kunst og kultur.

Fontenehuset er et rehabiliteringstilbud der vi legger til rette for en arbeidsorientert dag på huset, støtte til å finne jobb og til å komme ut i studier.

Kraftverksprosjektet tilbyr kunst- og kulturaktiviteter.

Psykiatrialliansen er et idrettslag som har et bredt spekter av aktiviteter på timeplanen hver dag. Gå gjerne inn på facebooksidene for informasjon om aktiviteter.

 

Hvordan delta?

Du trenger ikke å sende søknad for å delta på aktivitetstilbudene. Hvis du tilhører målgruppen, kan du gjøre deg kjent med de ulike tilbudene og selv ta kontakt med det aktivitetstilbudet du er interessert i å delta på.

Som bruker vil du bli invitert til å være med på å utforme innholdet i tilbudet gjennom brukerråd og allmøter.

Du kan også velge å bruke tilbudet som en sosial møteplass, uten å delta i noen av aktivitetene.