"Trygg på to bein" er et fallforebyggende gruppetilbud for hjemmeboende seniorer i risikogruppen for fall. 
 

Trygg på to bein er en god tjeneste for deg som har begrensninger med å gå utendørs eller er redd for å falle. Du kan også ha nytte av andre tjenester og tilbud med lignende formål. 

Les gjerne mer om disse tjenestene: 

“Trygg på to bein” har som målsetning å gjøre deg i stand til å mestre hverdagen best mulig.  

Tilbudet kombinerer teori og praksis, og gruppene på ti personer samles to ganger i uken over en periode på tre måneder.

Fysioterapeuter leder gruppetreningen, og øvelser som du kan overføre til daglige funksjoner står i fokus. Vi jobber mye med styrke og balanse. 

I teoridelen underviser ergoterapeuter blant annet om fallforebyggende tiltak i hjemmet. 

Ved behov kan du også få tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut. Ergoterapeuten gir råd om hvordan du kan tilrettelegge hjemmet ditt, og utføre daglige aktiviteter med redusert fallfare.

Tilbudet blir annonsert på Kommunetorget i Bergens Tidende i januar og august. Kursene våren 2024 har oppstart i februar. 

Dersom du ønsker å delta, må du:

  • være motivert for trening
  • være redd for å falle/ ha falt tidligere
  • klare deg uten ganghjelpemiddel innendørs
  • være i stand til å ta imot instruksjon
  • kunne delta hele kursperioden
  • klare å komme deg til og fra trening med transport

Fysioterapeuter i bydelen din gjør en individuell kartlegging av deg før oppstart, for å vurdere om tilbudet passer for deg. 

Tilbudet blir annonsert på  Kommunetorget i januar og august. Der finner du også kontaktinformasjon for å melde din interesse. Du kan også ta kontakt med, og søke direkte til ergo- og fysioterapitjenesten i byområdet ditt.

 

Deltakere på "Trygg på to bein" betaler egenandel som ved behandling hos fysioterapeut. Når du har betalt over et visst beløp i egenandeler (egenandelstak),  får du frikort. Les mer om egenandelstak og frikort her.

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.