Ergo- og fysioterapeuter jobber med forebygging, behandling og trening, og gir veiledning til deg som trenger å ivareta eller forbedre funksjonsevnen din. De bidrar også med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler.

Ergo- og fysioterapeutene gir tjenester til deg som på grunn av skade, funksjonsnedsettelse eller sykdom, har problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Terapeutene følger deg opp individuelt eller i samarbeid med andre tjenester. Vi jobber sammen med deg, og du får tilpasset behandling alene eller i grupper.
 

Vi kan blant annet bistå med følgende tiltak:
 

  • Trening individuelt eller i gruppe.
  • Trening i dagliglivets aktiviteter. 
  • Tilrettelegging av bolig.
  • Tilpasning av hjelpemidler hjemmehos deg, på arbidsplassen eller på institusjon.
  • Velferdsteknologi. 

Informasjon om og søknadsskema til  ergo- og fysioterapitjenester for barn og unge, finner du her.

Både kommunale ergo-og fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftsavtale (avtaleterapeuter), er en del av Bergen kommunes helsetilbud.

Hovedregelen er at du oppsøker avtaleterapeut dersom du klarer å forflytte deg til  institutt. 

Om du av helsemessige eller andre årsaker ikke kan benytte tilbudet hos avtaleterapeut, kan kommunal fysioterapi være aktuelt. 

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time hos en avtaleterapeut.

Manuellterapeuter

Manuellterapi er en klinisk videreutdanning på masternivå for fysioterapeuter, innen muskel- og skjelettlidelser. 

Manuellterapeuter har rettigheter på linje med legenes for muskel- og skjelettplager. 

Det vil si at manuellterapeuter kan:

  • sykemelde pasienter ( i inntil 12 uker)
  • henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten
  • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser som røntgen og MR

Her finner du  oversikt over avtalefysioterapeutene

Ergo-  og fysioterapitjenesten er et tilbud til deg som trenger hjelp til å ivareta eller forbedre funksjonsevnen din.

Det kommunale fysioterapitilbudet er først og fremst for deg som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan benytte deg av tilbudet hos en avtaleterapeut.

Dersom du mener du har behov for fysioterapeut, kan du ta direkte kontakt med en privat fysioterapeut med driftstilskudd og bestille time. 

Om du trenger tjenester fra den kommunale fysioterapitjenesten, kan du fylle ut det digitale søknadsskjemaet som du finner nederst på denne siden.

Manuelt søknadsskjema finner du i avsnittet over det digitale søknadsskjemaet.

Du kan også kontakte den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten i bydelen du bor i.

Her finner du kontaktinformasjon:

 

Sykehus, fastlegen din eller andre kommunale tjenesteytere (for eksempel hjemmesykepleien) kan henvise deg eller kontakte oss på dine vegne, dersom du gir samtykke til dette. 

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.  Dersom saken ikke kan  avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar med opplysninger om når du kan forvente at tjenesten kan iverksettes.

Du kan også kommunisere med oss via helsenorge.no

Det betaler som hovedregel en egenandel for fysioterapi.  Egenandelen teller med i opptjeningen til frikort.

Følg lenken under for videre informasjon om priser og ordning med frikort.
Egenandeler hos fysioterapeut

Du betaler ikke for tjenesten ergoterapi.

Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale.

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Digitalt søknadsskjema til ergo- og fysioterapitjenesten for voksne og eldre