Seniorer som trener

Her finner du informasjon om kulturaktiviteter, trening, kurs og sosiale treff for seniorinnbyggere i Bergen. 

I Bergen er det en rekke ulike aktiviteter der du over 65 år er i målgruppen. Du kan være med på alt fra trening, kor og dans, til å få datahjelp og finne en rekke andre sosiale møteplasser. 

Se oversikt for din bydel med tips til aktiviteter våren 2024 i regi av både kommunen og lokalt kultur- og organisasjonsliv.

Seniorsentre er åpne møteplasser for eldre, og de er som hovedregel åpne på dagtid. I Bergen finnes de flere private seniorsentre som tilbyr middagsservering, kulturaktiviteter og sosialt samvær for målgruppen. 

Finn et seniorsenter i nærheten av deg:

Les om hvordan du kan engasjere deg som frivillig. Du kan også søke tilskudd for å lage aktiviteter for eldre. 

Vil du bli frivillig?

Å være frivillig er en fin måte å være med i et fellesskap, få nye venner, lære nye ting og bidra til noe meningsfullt. Les om hvordan du blir frivillig i eldreomsorgen

Frivilligsentralene i Bergen tilbyr også mange aktiviteter og frivillige oppdrag i bydelene. I tillegg kan du på Frivillighet Norge sin nettportal, frivillig.no, finne oppgaver som frivillige organisasjoner ønsker hjelp til.

På biblioteket kan du være frivillig på språkkafé. Gå til oversikten over tider og steder for bibliotekets språkkafeer, og se hvordan du kan kontakte biblioteket for å bli frivillig.

Søk tilskudd til aktiviteter for eldre

Organisasjoner og lag som driver frivillig virksomhet innen eldreformål og helse- og omsorgssektoren, kan søke tilskudd fra Bergen kommune. Les mer om tilskuddsordningene.  

Frisklivssentralen tilbyr flere ulike kurs som kan gjøre hverdagen din enklere og bedre. 

Søvnkurs

Søvnkurset «Sov godt» hos Frisklivssentralen er et kurs som kan være nyttig for deg som har problemer med søvn. Les mer om kurset og påmelding.

Kurs i hverdagsglede

Frisklivssentralen tilbyr kurs der vi vil lære fem grep som kan gi deg en bedre hverdag. Les mer om kurset og påmelding.

Belastning- og stressmestring

Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlige syke? Da kan kurs i å mestre stress og belastning være den beste måten for å forebygge en eventuell depresjon. Les mer om kurset og påmelding

Tankevirus 

Tankevirus er et mestringskurs for de som ønsker å bli mer oppmerksomme på egne tanker. Kurset består av en populærvitenskapelig programserie i tre deler, som presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. Les mer om kurset.

Under finner du informasjon om kollektivtransport i Bergen. 

Kollektivtransport 

Vestland fylkeskommune og Skyss har ansvar for kollektivtransporten med buss og bybane i Bergen. Les mer om rutetilbud, priser og billetter på Skyss sine nettsider.

Bestillingstransport i Tertnes-området

Fylkeskommunen har startet opp et toårig prøveprosjekt i oktober 2022 i Tertnes-området i Åsane bydel. Du kan bestille buss som henter deg der du er og kjører deg dit du skal innen Tertnes-området, Åsane terminal, Åsane storsenter, Horisont og Åsane kirkegård. Mer informasjon om når bussen kjører og hvordan du bestiller transport finner du på Skyss sine nettsider.  

TT-kort – støtte til drosje

Har du nedsatt funksjonsevne og ikke kan reise med kollektivtransport, kan du søke om TT-kort for økonomisk støtte til å ta drosje hos Vestland fylkeskommune. Les mer om TT-kort på nettsiden til fylkeskommunen.