Brukerrommet er et tilbud for personer som har fylt 18 år, som bruker illegale rusmidler og har en etablert skadelig injeksjonspraksis. På brukerrommet kan du innta illegale rusmidler ved å injisere eller inhalere disse. Det er kun tillatt å ha med én brukerdose per besøk.

Inhalasjonsrom
Det er etablert et eget inhalasjonsrom for røyking av heroin.
Bilde: Kari Ingvaldsen
  • råd om injeksjonspraksis og mer skånsomme inntaksmåter
  • råd om hygiene for å forebygge smitte og redusere risikoen for skade.
  • rent brukerutstyr
  • trygge rammer siden personalet er til stede under og etter inntak av rusmidler
  • informasjon om og videreformidling til øvrig hjelpeapparat
  • seks båser for injisering
  • eget inhalasjonsrom for inhalering/røyking av heroin

Brukerrommet er en avdeling under MO-Gyldenpris. 

Brukerrommet  har egen inngang via den grønne gangbroen (mot Puddefjordsbroen).

Adressen er Damsgårdsveien 106. Inngang fra Michael Krohns gate.

Mottak - registrering

Alle brukere av brukerrommet må først registrere seg i  mottak.
Bruker må fremvise rusmiddel og  informere om dosen.

Venterom

Her er det fire sitteplasser, toalett og vanndispenser. 

Injiseringsrommet

Injiseringsrommet inneholder seks skjermede båser for injisering. Alle får utdelt rent brukerutstyr. Rommet er bemannet for å ivareta sikkerheten til brukerne. Ellers kan du også få veiledning i injeksjonspraksis og hygiene rundt det å injisere. 

Inhalasjonsrom

Godt ventilert rom for inhalering/røyking av heroin. Alle får utdelt røykefolie.

Samtalerom

Brukerrommet har et samtalerom, der brukerne kan få samtaler, råd og veiledning. Det å motivere brukerne til endring er alltid en målsetting i rusomsorgen.

Observasjonsrom

Etter injisering kan det være et ønske eller behov for opphold under tilsyn.

Telefon: 53033590
E-post: Mosenteret.gyldenpris@bergen.kommune.no
Adresse: Damsgårdsveien 106. Inngang fra Michael Krohns gate.