Gå tilbake til:
Du er her:

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien.

Her kan du få hjelp:

De fleste tjenestene får du tilgang til gjennom kontakt med NAV sosialtjenesten eller med din fastlege.

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, M31 er en lavterskel poliklinikk for vurdering av behandlingsbehov, med særlig vekt på vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Rusmiddelavhengige kan møte opp uten tilvising og vil få tilbud om vurderingssamtale samme dag.

Akuttposten for akutt medisinsk undersøking og akutt avrusing og kortare avgiftingsforløp for pasientar med eit rusproblem. Akuttposten er i tilknytning til Bergen legevakt i Solheimsviken.

Du kan også få hjelpetilbud fra frivillige og ideelle organisasjoner samt som en del av andre kommunale tjenester. En liste over disse finner du under Nyttige innhold.

 

Hvem kan få hjelp?

Klienten må selv ønske hjelp og/eller være villig til å ha kontakt med tjenestene.

Tjenestene tilbys personer med rusproblemer uavhengig av alder og hvilke rusmidler som brukes.

Her kan du få råd og veiledning

Du kan kontakte NAV sosialtjenesten eller fastlegen din. Utover det kan du få råd og veiledning av f.eks. Utekontakten, Strax-huset eller et MO-senter for å få råd og veiledning i forhold til rusproblemer. Disse kan også hjelpe til med eventuelle søknader i forbindelse med rusproblemet.

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden.

Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan NAV sosialtjenesten eller fastlegen din hjelpe deg med henvisning til behandling.

Råd, veiledning, informasjon og tiltak og behandling for personer med rusproblemer kan skje pr. telefon eller gjennom avtalte møter.