Gå tilbake til:
Du er her:

Om du misbruker eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Familien din kan også få råd og hjelp.

Hvor kan du få hjelp?

Du får tilgang til de fleste tjenestene via NAV sosialtjenesten eller fastlegen din.

Helse Bergen, Avdeling for rusmedisin, M31 

Dette er en lavterskel poliklinikk for vurdering av behandlingsbehov. Det legges særlig vekt på vurdering av opioidavhengige for rask oppstart i LAR. Rusmiddelavhengige kan møte opp uten tilvising og vil få tilbud om vurderingssamtale samme dag.
 

Akuttposten

Akuttposten tilbyr akutt medisinsk undersøkelse, akutt avrusing og kortere avgiftingsforløp for pasienter med rusproblemer. Akuttposten holder til i tilknytning til Bergen legevakt i Solheimsviken.

Du kan også få hjelp fra frivillige og ideelle organisasjoner, eller som en del av andre kommunale tjenester. En liste over disse finner du under "Nyttig innhold" lenger nede på denne siden.

Hvem kan få hjelp?

Du må selv ønske hjelp og/eller være villig til å ha kontakt med tjenestene.

Tjenestene tilbys personer med rusproblemer uavhengig av alder og hvilke rusmidler som brukes.

Råd og veiledning

Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan NAV sosialtjenesten eller fastlegen din hjelpe deg med henvisning til behandling. 

Du kan få råd og veiledning av Utekontakten, eller et MO-senter. Her kan du også få hjelp med eventuelle søknader i forbindelse med rusproblemet.

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg, for eksempel en venn eller nabo. Da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden.