Gå tilbake til:
Du er her:
Fra Kraftverk, utgave 59

Kunst, kultur og psykisk helse (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturtilbud for mennesker med psykiske helseplager. 

Vi etterspør ikke diagnoser og tilbyr ikke terapi. KKPH har fokus på «det friske», på deltakernes interesser, ressurser og talent. 

Deltakere definerer seg selv inn i målgruppen.


 

 

 

Tilbud og aktiviteter

  • KKPH utgir tidsskriftet Kraftverk, med dikt og kortprosa to ganger årlig.
  • KKPH nettgalleri publiserer 4 til 5 utstillinger årlig.
  • I tillegg tilbyr vi ulike kurs i kursrekken Tankerom, og workshop i samspill en gang årlig.         

Vil du sende inn tekster til Kraftverk?  Vi publiserer fristen for innsendelse på nettsiden www.kkph.no god tid.  Alle innsendte bidrag vil bli vurdert av redaksjoner tilknyttet den aktuelle utgivelsen.

Hvem som får utstillingsplass i KKPH nettgalleri blir bestemt av kurator og gallerist i samråd med kunstnerisk råd.

KKPH utformer alle sine tilbud i samarbeid med profesjonelle utøvere innen ulike kunstuttrykk.

 

 

 

 

 

 


 

Den kulturelle lykkepillen, DKL

  • KKPH arrangerer jevnlig kurs, konserter, forestillinger og kulturarrangementer på aktivitetshus via Den kulturelle lykkepillen (DKL).
  • Tilbudet innen DKL er for deg som har utfordringer med å oppsøke kulturtilbud utenfor aktivitetshusene.

Nyhetsbrev

Vil du vite mer om Kunst, kultur og psykisk helse?

  • Send e-post til KKPH@bergen.kommune.no, og motta informasjon om aktuelle kurs og kulturtilbud. All informasjon blir sendt som blindkopi (din e-postadresse vil kun være synlig for KKPH).

  • Tilbudene er i regi av KKPH, ulike aktivitetshus i Bergen og andre samarbeidspartnere.
  • Følg med på KKPH.no og Facebook/KKPH Bergen

 

 

Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Bergen har som eneste kommune i Norge en helhetlig plan for kunst- og kulturtilbud til målgruppen mennesker med psykiske helseplager. 

Kunst, kultur og psykisk helse har som mål å gi mennesker med psykiske helseplager mulighet til å oppleve Bergens mangfoldige kulturliv, og til selv å være aktive deltakere i skapende prosesser.

- Universell utforming er ikke bare å bygge ned fysiske barrierer, men handler også om å legge til rette for sosial inkludering og å unngå sosial utestenging. Alle, uavhengig av utgangspunkt, skal ha mulighet til å delta aktivt i samfunnet. Vi vil derfor sørge for at kommunen også kan tilby tilrettelagte kunst- og kulturtilbud til de som har behov for det, uttalte Harald Victor Hove (kulturbyråd) og Christine B. Meyer (helsebyråd) da planen ble lansert.

Plan for Kunst, kultur og psykisk helse 2010-2014 prolongeres. Du kan lese hele planen her: Plan for kunst, kultur og psykisk helse

Kunst, kultur og psykisk helse er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for klima, kultur og næring og Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.