En samling av tidsskriftet Kraftverk ligger pent dandert på et bord.

KKPH: Tidsskriftet Kraftverk

Liker du å skrive? Vil du sende tekster til oss og få disse vurdert for utgivelse? Kraftverk er en dikt- og kortprosasamling for uetablerte skrivere.

Tidsskriftet Kraftverk kommer ut to ganger i året, en nettutgave og en papirutgave. Vi nærmer oss nå 70 utgivelser, den første kom i 2002.  Det er Bergen kommune som utgir tidsskriftet, redaktør er Fanny Holmin. 

Les tidligere utgaver av Kraftverk her. 

Frist for innsendelse til neste utgave er mandag 26. februar 2024. 

Alle uetablerte skrivere som definerer seg inn i målgruppen kan levere tekster til vurdering for utgivelse i Kraftverk. Tekstene skal ikke ha vært publisert offentlig tidligere, verken trykket eller digitalt.

Kraftverk mottar mellom 150 og 200 tekster til hver utgivelse, og rundt 30 av disse blir antatt og publisert. Tekstene vurderes av redaktør Fanny Holmin, og en redaksjon som består av skribentene og forfatterne Henning Bergsvåg, Mariann Dalen Husveg, Torfinn Langelid, Randi Magnussen og Gunnar Staalesen.

Vil du skrive for Kraftverk? 

Vi er alltid glad for å komme i kontakt med nye skrivere, og tar gjerne i mot dikt og prosa av uetablerte skrivere til vurdering. Redaksjonen til Kraftverk har møter i forbindelse med hver utgave, der innsendte bidrag vurderes.

Mange skrivere får tilbakemeldinger med endrings- eller utviklingsforslag til tekstene sine. Det er et formål for tidsskriftet å være i prosess og dialog med skriverne i arbeidet med tekster i forkant av mulig utgivelse. Redaksjonen har ikke kapasitet til å gi tilbakemelding på alle tekster like grundig, men gjør et utvalg basert på litterære kvaliteter og skjønn.

Ett par hender skriver på en laptop
Vil du skrive for Kraftverk?
Bilde: Unsplash

Målgruppen for skrivetilbudet er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at om du  sender tekster til redaksjonell vurdering,  så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte redaksjonsmedlemmer har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13.

Tekster kan med fordel sendes inn som e-post: kraftverk@bergen.kommune.no 

Husk å oppgi kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefon. Skriv noen linjer om deg selv dersom du ønsker det. Innsending i brevform skal helst ha maskinskrevet tekst. 

Send per post, eller lever hos Kulturetaten i Allehelgensgate 5. 

Fristen for å sende innhold til hver utgave annonseres på denne siden. Et par uker etter fristen avholdes redaksjonsmøte. I tiden etter dette får skriverne tilbakemelding. Det kan gå noen uker dersom det er stort arbeidspress i redaksjonen. 

Vi gjør oppmerksom på at antatte tekster ikke honoreres.
 

Lanseringsarrangement, innsendingsfrister og skriverkurs finner du på siden KKPH: Aktuelt i Kunst, kultur og psykisk helse

Frist for tekster til Kraftverk 69

Neste utgave er en nettutgave.

Frist for innsendelse er mandag 26. februar 2024.

Vi ønsker oss tekster som på et eller annet vis berører temaet Håp.  Du kan sende inn dikt, prosa, korte novelletekster. Du kan også skrive om det du vil. Det er ikke et krav om at du må skrive omkring tema HÅP, vi setter sammen en antologi komponert ut ifra de tekstene vi mottar. 

Redaksjonen vil ha møte ca. fem uker etter frist for innsendelse. Det tar ca. fire uker etter møtet før alle skrivere har fått tilbakemelding. Så begynner prosessen med utforming av tidsskriftet, og vi inviterer til lansering en junikveld. Mer informasjon kommer, følg med på Bergen kommune sine sider.

Tekster kan med fordel sendes inn som e-post: kraftverk@bergen.kommune.no 

Bli med på lanseringsarrangement 

Illustasjon av forsiden til Kraftverk, en ødelagt badmingtonkølle
Kraftverk utgave 68

Hver utgivelse av Kraftverk markeres med et åpent lanseringsarrangement. Her deltar skrivere med opplesing, foredragsholdere om ulike litterære tema, og gjesteartister.

Neste arrangement annonseres på denne siden i god tid på forhånd.

Les tidligere utgaver av Kraftverk her 

Kontakt oss

Tilbakemeldinger, innspill eller kommentarer? Send oss gjerne en e-post: 
kraftverk@bergen.kommune.no