Foto: Bergen kulturskole

Kulturskolen gir opplæring i en rekke musikkfag.

 

Kulturskolen gir undervisning på alle blåseinstrument. Elevene har undervisning en gang i uken, alene eller i små grupper. Alle blåseelever oppfordres til å starte i skolekorps. Kulturskolen har utleie av de fleste blåseinstrument.

Blåseinstrument. Fra 8 år. Undervisning i de fleste bydeler.
Fagott  ( 6 år) obo, tuba har anbefalt alder fra 10 år.

Instrumentene på blås er inndelt i familier. Treblås; blokkfløyte, tverrfløyte, obo, fagott, klarinett og saksofon. Messing; kornett, trompet, flygelhorn, althorn, valthorn, trombone, baryton, euphonium og tuba.

Du kan lese mer om grunnopplæringen for de to første undervisningsårene ved å laste ned brosjyrene (fagplan) (kommer).

Samspill: Elever som har spilt en stund, kan søke om egen elevplass i samspill. Elevene søker som gruppe eller enkeltelev. Gruppen må ha et minimum på tre medlemmer.

Mer informasjon om å spille i korps kan du få fra Norges Musikkorps Forbund, Hordaland.

Les om leie av instrument.

Klassisk slagverk for korps og orkester

For elever som ønsker opplæring i slagverk innenfor genren klassisk musikk eller som spiller slagverk i korps og orkester.

Elever på dette faget må gjennom undervisning både i skarptromme, melodisk, trommesett, pauker og andre perkusjonsinstrumenter som ofte benyttes i korps og orkester.

Sted: Skjold skole, mandager og sentrum, onsdager
            Sentrum , tirsdager

Alder: Fra 8 år

 

Musikkteknologi

For elever som ønsker undervisning i lydopptak/studio og digital komponering/arrangering.

Undervisning i digitalt verktøy for lydopptak, miksing, komponering og arrangering. Programvare som benyttes er FL studio, Logic, Ableton Live og Reason. Elever kan også ta med andre programvarer. Elever må ha én av følgende type maskinvare: bærbar pc/mac eller nettbrett - samt valgfri programvare som kan brukes til lydopptak og/eller digital komponering/arrangering.

Sted: Sentrum, tirsdager.
Alder: Fra 11 år

Band – rytmisk senter

For elever som ønsker å synge eller spille trommer, gitar eller bass i band. Elevene får undervisning to og to på valgt hovedinstrument og deltar i band ca én gang hver måned sammen med elever fra de andre instrumentdisiplinene. Elever settes sammen i forhold til ferdighetsnivå og alder.

Sted: Sentrum, mandag og onsdag
           Åsane Kulturhus, torsdag

Alder: Fra 8 år

Trommesett – individuell undervisning

For elever som ønsker individuell opplæring i trommesett innenfor den rytmiske genren (Rock, pop, blues, latin, jazz mm).

Sted: Sentrum: Mandag. tirsdag, torsdag.  
            Åsane: Tirsdag
            Fana kulturhus :Onsdag

Alder: Fra 8 år

Perkusjon

For elever som ønsker opplæring i afrikanske trommer som for eksempel djembe, både individuelt og i ensemble. Du lærer spennende rytmer fra mange forskjellige kulturer.

Sted: Sentrum, tirsdager og torsdager

Klassisk gitar

For elever som ønsker opplæring i gitar. Hovedsakelig nylongitar, men også stålstrenger for dem som ønsker det. Hovedvekt er på klassisk musikk, men elever får også muligheten til å spille rytmisk musikk (pop, rock, jazz mm.) dersom de ønsker det.

Sted: Alle bydeler

Alder: Fra 8 år

El gitar

For elever som ønsker individuell opplæring i elektrisk gitar. Hovedvekten er på rytmisk musikk (Pop, rock, jazz, latin).

Sted: Sentrum tirsdager, onsdager og fredager

Gitar for 6-åringer

Basert på Suzukimetoden.(morsmålsmetoden). Undervisning to ganger i uken; individuell undervisning og storgruppe. Storgruppetimen er onsdager. Individuell time på annen ukedag enten i sentrum, Ytrebygda eller Fana. Skoleåret starter med et 6 ukers foreldrekurs.

Gitar i gruppe

For elever som ønsker å lære å spille gitar i sosiale omgivelser. Vi spiller sammen i grupper på 3-5 elever, hvor vi deler inn gruppene etter nivå. Her kommer det elever som aldri har spilt gitar før og som lærer sin første akkord, og det kommer elever som har spilt i mange år. Elevene skal lære grunnleggende teknikk, teori og forståelse av instrumentet, men vi lar også elevene i stor grad få bestemme hvilke sanger/låter de selv ønsker å lære.

Sted: Fana Kulturhus. Mandag og onsdag. 
 

Alder: 8-18 år

Vi tilbyr sangundervisning i smågruppe fra 8 år og individuell undervisning fra 10 år. Stemmen er sangerens instrument og opplæringen har som mål å gi eleven mulighet til å utvikle sin stemme teknisk og musikalsk.

I tillegg til jevnlig øving, er det å lære noter, rytmer, begreper og teori knyttet opp til musikken helt nødvendig for å komme videre. Undervisningen vil også presentere eleven for sanger fra ulike sjangre.

Fremgang og progresjon i opplæringen vil være ulik fra elev til elev og avhenge av øving og innsats. Med litt øving hver dag vil resultatet være hørbart og eleven mestrer stadig mer.

Alle sangere kan dra stor nytte av å synge i kor i tillegg til å synge solo. Vi anbefaler derfor våre sangelever til å søke seg til et kor eller en av kulturskolens grupper i sang.

Sang i band

Undervisningen tar utgangspunkt i forskjellige rytmiske stilarter, som for eksempel rock, blues og pop. Elevene får undervisning to og to på valgt hovedinstrument (sang, el.bass, el.gitar eller trommesett) og deltar i band ca én gang hver måned sammen med elever fra de andre instrumentdisiplinene.  Instrumenttimene og bandtimene varer i 40 minutter. Elever settes sammen etter ferdighetsnivå og alder. Nedre aldersgrense er 8 år. Les gjerne om bandopplæring i fanen "Rytmisk senter/rytmisk seksjon".

Nytt tilbud «Sang i sentrum».

Fra august 2021 utvider vi tilbudet til våre sangelever og nye søkere til sangundervisning.  Under logoen «Sang i sentrum» har vi satt sammen et utvidet undervisningstilbud for å fremme elevens musikalske og sosiale sangkompetanse og ikke minst felles sangglede

Sang i sentrum er delt i følgende tilbud:
Sang i sentrum junior -musisering og lek : mellom 8 til 10 år. Mandager  16.45 - 17.45, alle kan søke.

Sang i sentrum 1 - fra 10 -16 år   Strømgt 19. Tirsdager 14.30 - 15.30
Elevene som deltar i Sang i sentrum 1 har individuell sangtime hver uke med lærer i tillegg til dette ukentlige treffet. Elevene blir delt i gruppene etter alder. Dette er et inspirerende møte med andre sangelever. 
Det er fire erfarne vokalpedagoger som samarbeider og har utarbeidet innholdet i dette tilbudet.  Alle kan søke. Det benyttes ventelister.

Sang i sentrum - a capella  fra 15 til 19 år. Tirsdager kl 19.30 -21.00 Rytmisk a cappella gruppe. (Sopran, alt, tenor, bass.) Elevene tas opp etter audition. Nærmere informasjon til interesserte ettersendes.  

Gjennom Sang i sentrum vil elevene lære sanger fra ulike sjangre, utforske sin egen stemme med fokus på sunn stemmebruk og få en innføring i grunnleggende musikkteori. 

Til prisdokument/egenandeler i kulturskolen.

Til søknadsskjema for elevplass i kulturskolen.

Undervisning i strykeinstrumenter ved kulturskolen:

Bergen kulturskole tilbyr undervisning i fiolin, hardingfele, bratsj, cello og kontrabass. Elevene har undervisning en gang i uken, enten i smågruppe eller alene. I tillegg tilbyr vi undervisningsopplegget "Musikk i sentrum" med oppmøte  2 ganger i uken, for barn i alderen 3-6 år. Se informasjon under instrument.

Utleie av instrument og orkester:

Kulturskolen har utleie av alle strykeinstrumenter i små størrelser. Strykeelever i Bergen kulturskole oppfordres til å starte i  i Rett-i- Orkester-gruppe i tilknytning til sitt lokale orkester. 
Oversikt over barne-og ungdomsorkester i Bergen 

Undervisningsopplegget "Musikk i sentrum" :

Undervisning to ganger i uken basert på Suzukimetoden.  Interesserte søker instrument fiolin, bratsj eller cello i påmeldingen.  Aldersgrense for hvert instrument. Foreldrekurs inkludert i tilbudet. Ser mer info i påmeldingen.

FIOLIN
Nybegynnere fra 3 år. 
"Musikk i sentrum" fiolin. Lekebasert undervisningopplegg for barn fra  3 - 6 år. Basert på Suzukimetoden. Barn og foreldre deltar på spilletime to ganger i uken; gruppetime og individuell time. Starter med et 6 ukers foreldrekurs. Foreldre må være tilstede på undervisningstimene. Storgruppetimene for fiolinistene  vil være i mandager Strømgt 19, individuell time på annen ukedag/sted.

Nybegynnere fra 7 år.
Undervisning i alle bydeler. Eleven får undervisning en gang i uken enten i smågruppe eller alene. Alle strykeelevene oppfordres til å starte i strykeorkester (Rett- i-orkestergruppe) i tillegg til spilletime. Se oversikt over barne- og ungdomsorkestre i Bergen.

BRATSJ
Nybegynnere fra 6 år.
"Musikk i sentrum" bratsj.  Treårig lekebasert undervisningopplegg for barn som fyller 6 år i det kalenderåret undervisningen starter. Basert på Suzukimetoden. Barn og foreldre deltar på spilletime to ganger i uken, gruppetime og individuell time. Starter med et 6 ukers foreldrekurs. Foreldre må være tilstede på undervisningstimene. Storgruppetimene for bratsjistene vil være på Haukeland skole, mandager og individuell time på annen ukedag.
Fra 8-9 års alder kan elevene få undervisning en gang i uken i den bydelen de bor og starte i orkester. 

Nybegynnere fra 7 år
Undervisning i alle bydeler. Eleven får undervisning en gang i uken enten i smågruppe eller alene.

CELLO
Nybegynnere fra 5 år. 
"Musikk i sentrum" cello.  Treårig lekebasert undervisningopplegg for barn som fyller 5 eller 6 år i det kalenderåret undervisningen starter. Basert på Suzukimetoden. Barn og foreldre deltar på spilletime to ganger i uken, gruppetime og individuell time. Starter med et 6 ukers foreldrekurs. Foreldre må være tilstede på undervisningstimene. Storgruppetimene for cellistene  vil være i Strømgt 19, mandager og individuell time på annen ukedag.
Fra 8-9 års alder kan elevene få undervisning en gang i uken i den bydelen de bor og starte i orkester.

Nybegynnere fra 7 år. 
Undervisning i Åsane, Bergenhus, Årstad og Fana bydel. Eleven får undervisning en gang i uken enten i smågruppe eller alene.

HARDINGFELE 
Nybegynnere fra 7 år. 
Gehørbasert opplæring. Nybegynnere starter på vanlig fiolin. Undervisningen i Strømgt 19, Midtun  og Christi Krybbe skole. Elever oppfordres til å starte i Bergen Juniorspelemannslag.

KONTRABASS
Nybegynnere fra 8 år.
Undervisning i Strømgt 19. Eleven får undervisning en gang i uken enten i smågruppe eller alene og kan være med "Musikk i sentrum gruppe" med andre bassister.

Samspill :

Viderekomne elever som har tid og overskudd ved siden av orkesterspill, kan søke elevplass i samspillgruppe (3-6 elever). Elevene søker som gruppe eller som enkeltelev. Det er ikke mulig å ha både samspillsplass og plass i Fordypningsprogrammet. Vi oppfordrer alle som ønsker samspill først, å starte i orkester.

Oversikt over barne- og ungdomsorkestre i Bergen:

Strykeelever i Bergen kulturskole oppfordres til å starte i strykeorkester  eller Rett- i -orkestergruppe. Her er en oversikt over strykeorkestre i Bergen:

For orkestre uten nettside, finner du kontaktinformasjon hos De unges orkesterforbund Hordaland.

Kontakt
Har du spørsmål? Kontakt fung. fagsjef for strykeinstrument Kristin Kvam på e-post. 

Bergen kulturskole tilbyr undervisning på piano, keyboard og orgel. Elevene har ukentlig undervisning, som regel én til én.

Informasjon til nybegynnere

Alle kulturskolens tangentelever må ha instrument til daglig øving og forberedelser. Vi tilbyr pianoundervisning i alle bydeler.

Pianoelever

Elevene må ha akustisk instrument eller el-piano. El-piano må ha 88 vektede tangenter. Vi tilbyr undervisning med tradisjonelt pianorepertoar og eget undervisningsopplegg for rytmisk piano. Undervisningen er organisert i seks nivåer, og elevene bekrefter sitt nivå gjennom et Oppspill. Se hjemmesiden for informasjon.

Keyboardelever

Elevene må ha keyboard hjemme. Instrumentet må ha minst 76 vektede tangenter.  Undervisning tilbys kun i Strømgaten.

Samspill

Pianoelever kan søke firhendig som samspillsalternativ. Dette kommer i tillegg til den ordinære pianoundervisningen.

Orgel

Vi tilbyr orgelundervisning i Fana og i sentrum. Orgelelevene må øve minst en gang i uken på et orgel. Kulturskolen har et øvingsorgel for elevene til disposisjon i Strømgaten.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt fagsjef for tangent Siv Sjøtun Høye: siv.hoye@bergen.kommune.no

Til søknadsskjema for elevplass i Bergen kulturskole

 Notelære (7 -10 år)

Bergen kulturskole tilbyr Notelære som nytt fag fra høsten 2022.  
Dette er et tilbud for nybegynnere i alderen 7 – 10 år, og det vil undervises i grupper opptil 12 elever i 60 min/pr uke. Faget inneholder elementær notelære, rytmelære, rytmelek og sang. Kulturskolen vil prøve å legge undervisning der som elevmassen søker.
Dette tilbudet passer svært bra til:
- elever som ikke har elevplass (er på venteliste).
 - elever som ikke har bestemt seg for hvilket instrument de vil velge.
 - elever som har elevplass på instrument og ønsker fokus på notelære
 - aspiranter i skolekorps.
Hvis eleven allerede spiller et instrument, velg riktig instrument i underkategori.

MITOP (musikkteori fra 10 år)

Fra aug 2022 kan elever velge Musikkteori (gruppe MITOP) som fag i kulturskolen. MITOP står for Musikk i Teori og Praksis. Nedre aldersgrense er 10 år og det vil undervises i grupper opptil 12 elever i 45 min/pr uke. Læreverket som brukes er «Musikk i teori og praksis» av Alexander Nichelsen, et læreverk tatt i bruk i kulturskolens Fordypningsprogram i Musikk og på Langhaugen videregående skole, musikklinjen. I tillegg til teori og oppgaver gjennom læreverkets bøker, får elevene ha tilgang til en stor database med ekstra oppgaver og fagstoff.

 Viktige element i faget vil være øret, stemmen og kroppens bevegelse. Verktøy som brukes er solfege, trinntall, taktering og et klaviatur. Det legges også stor vekt på å utøve, lage og oppleve musikkteori i en musikalsk sammenheng og sette instrumentale/sangferdigheter i sammenheng med musikkteoretiske ferdigheter.

Ved siden av musikkteori, vil musikkhistorie og enkel formlære være en del av fagets innhold. Det må påregnes hjemmelekser i faget.

Søkere til MITOP må ha undervisning på  et instrument/sangundervisning. Velg instrument/sang i underkategori.

 Faget vil kunne kombineres med andre elevplasser i kulturskolen og ha  redusert elevavgift. Det ville passe elever fra  både fra rytmisk og klassisk musikk  og andre som er interessert i musikkteori. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper.

Søk elevplass i kulturskolen