Skader og ulykker skal forebygges. Her finner du en oversikt over hvem du kan ta kontakt med dersom du oppdager noe som kan føre til ulykker. 

  • Akutte farer må du melde til brannvesenet eller politiet.
  • Farer for arbeidstakere melder du fra om til arbeidsgiver, verneombud eller Arbeidstilsynet.
  • Veitrafikkfarer melder du fra om til Bymiljøetaten dersom det er en kommunal vei, Vestland Fylkeskommune dersom det er en fylkesvei og Statens vegvesen dersom det er en europavei eller riksvei.
  • Usikrede byggverk, som enten kan ramle sammen eller uvedkommende kan ta seg inn i, skal meldes til Plan- og bygningsetaten.
  • Er det som kan føre til ulykke på et friområde, som en kommunal lekeplass, park eller byfjellene, kan du først ta kontakt med Bymiljøetaten.
  • Du kan også sende inn forholdet til kommunens feilmeldingstjeneste. Her kan du sende inn meldinger om vann, avløp, renovasjon, vei, park, miljø, forurensning og idrett.
  • Er forholdet i en barnehage eller skole, må du først ta saken opp med styrer eller rektor. Du kan lese mer om dette på sidene Klage på barnas arbeidsmiljø i barnehage og Klage på elevenes arbeidsmiljø i skolen
  • Er forholdet i en kommunal idrettshall eller idrettsbane, ta kontakt med Etat for idrett.
  • Er forholdet på en privat eiendom, må du først ta opp dette med eieren, og høre om vedkommende kan finne en løsning. Dersom dette ikke fører frem kan du sende en klage til Miljørettet helsevern. Du som klager vil få et svar innen tre uker om hva som skjer videre med saken.

Du som klager har i utgangspunktet ikke rett til å være anonym, med mindre du har saklig grunn for å være det. Kontakt den ansvarlige etaten dersom du har spørsmål rundt dette.