Utsikt fra Birkelandsfjellet

Gå Bergen på langs og la deg inspirere av det mangfoldige natur- og kulturlandskapet byen har å tilby. Traseen følger stier, turveier, skogsveier, gang- og sykkelveier, lokale veier og fortau. Stien ble etablert av Bymiljøetaten i 2020 i forbindelse med byens 950 årsjubileum.

Jubileumsstien er en turtrasé som går Bergen på langs. Turen er omtrent 55 kilometer lang, og den går fra Krokeide i sør til Tellevik kai i nord. Den er delt inn i åtte etapper som hver og en utgjør fine og varierte turer i flere bydeler. Langs Jubileumsstien vil de aller fleste kunne finne en etappe eller en del av en etappe som passer for seg. 

I avsnittene som følger skal vi gi deg den informasjonen du trenger for å kunne gå turen. Når mange nå skal ut å gå den samme turen er det viktig at vi hjelper hverandre å vise hensyn til hverandre og til naturen: Bruk kollektivtransport til etappene, følg allemannspliktene og vern om naturen!

Her får du en smakebit fra etappe 1 – Krokeide til Fana kulturpark, laget av Bergen og Hordaland Turlag: 

 

Kart som viser hele traseen.
Kart som viser hele traseen.
 

Turen går fra Krokeide (etappe 1) i sør til Tellevik kai (etappe 8) i nord. Det er akkurat det samme om du går fra sør eller fra nord, eller tar en hel eller en deletappe midt imellom. Det eneste du må være oppmerksom på er at vi har beskrevet etappene fra sør til nord.

Stien er delt inn i etapper med ulik vanskelighetsgrad 

Jubileumsstien skiller seg fra andre turer i Bergen ved å være en langsgående tur mellom flere bydeler. Turplanleggingen har tatt utgangspunkt i kollektivnettet, og turen er delt opp i åtte etapper.

For at du skal vite hva slags tur du legger ut på har vi gradert etappene etter standarden i Merkehåndboka. Etappene varierer i vanskelighetsgrad ut ifra forhold som blant annet lengde, terreng, stigning og områdets tilgjengelighet. I tabellen under og på informasjonsskiltene ved etappestart vil du kjenne igjen turgåeren i grønt (enkel), blå (middels) og rød (krevende).

Universell utforming 

Deler av turen er tilgjengelig for rullestolbrukere. Dette gjelder starten på etappe 2 ved Fana kulturpark (parkeringsplass). Herfra kan man kjøre rullestol til Klokkarvatnet. Langs vannet tar Jubileumsstien av og går videre i terrenget, men rullestolbrukere kan fortsette på turveien langs vannet. Videre er det fine muligheter ved Myrdalsvatnet i Fana, starten på etappe 4. Her er plass for HC-bil på stor utfartsparkering og gruslagt turvei langs vannet. Inn til gapahuken (avmerket i kart) er turveien god og uten mye stigning. Oppover fra gapahuken blir det mer stigning og Jubileumsstien tar av og går videre i terrenget. Etappe 6 av Jubileumsstien er i sin helhet mulig å gjennomføre med rullestol. Turen går fra Rolland/Barkaleitet (ikke tilhørende parkering) gjennom Åsane på vei, gang- og sykkelstier til Myrdalsvegen. Ved bussstoppet Salhuskrysset går merkingen til Jubileumsstien via trapp ned i undergangen, men rullestolbrukere kan følge fortauet og nedkjøring til undergangen fra motsatt side. Merk også at den siste bakken opp fra Myrdalsvegen til der etappe 7 starter og Jubileumsstien fortsetter i terrenget er bratt og må vurderes av brukeren.

Utskriftsvennlige kart over turtraseen

Alle som skal ut å gå må sette seg inn i ruten før de legger av sted. I dette kartet finner du detaljene du trenger, og her kan du skrive ut kart over det området du ønsker å gå.  Vi anbefaler alltid at du tar en utskrift av strekningen du skal gå. Det er ikke mobildekning alle steder, så du skal ikke stole på at internett eller teknologien fungerer når du er på tur.  

Turtips

Det er publisert fem flotte turtips langs Jubileumsstien, les om disse i Bergenseren.

Turbeskrivelser for hver etappe

Jubileumsstiens åtte etapper er beskrevet på www.ut.no. Øverst i hver turbeskrivelse finner du en generell beskrivelse av lengde på turen, terrenget, høydeprofil, bilder og vanskelighetsgrad. Det er viktig å lese turbeskrivelsen godt, den gir viktig informasjon om hvor stien går.

Klikk på etappenavnene under, så kommer du direkte til turbeskrivelsen – på samme sted finner du også kartet, og mulighet for å laste ned ruten i .gpx-format

For å gi deg en oversikt over etapper og hele turen har vi laget tabellen nedenfor. Her ser du etappene beskrevet fra sør mot nord, hvilket område de går i,  hvor de starter og slutter, samt lengde og gradering for hver etappe. 

Tabell som viser oversikt over etappene fra sør mot nord, beskrevet med etappenummer, område, start- og endepunkt, lengde og gradering på etappe. Samme informasjon er tilgjengelig i turbeskrivelsene på ut.no
Oversikt over etappene fra sør mot nord, beskrevet med etappenummer, område, start- og endepunkt, lengde og gradering på etappe.
 

 

Vi har laget en kartfortelling om turen, en slags liten opplevelsesreise gjennom Jubileumsstien.  

Skjermbilde av kartfortellingen
 
 

I kartfortellingen ligger det et utvalg bilder med tekst som forteller noe om de ulike områdene som Jubileumsstien snor seg i. Du finner informasjon om kollektivtransport, landskap, fugle- og dyreliv, kulturminner og mye mer. Det er også informasjon om stier og veier som du kan bruke til å gå inn eller ut av Jubileumsstien.

Bruk kartfortellingen når du er ute på tur for å finne informasjon om områdene i nærheten, eller bla deg gjennom høydepunktene fra turen hjemmefra for å planlegge turen. 

Utskriftsvennlige kart over traseen

I tillegg til kartfortellingen har vi satt opp et utskriftsvennlig kart over hele traseen med flere detaljer enn kartet i kartfortellingen inneholder. Her kan du skrive ut utsnitt av akkurat det området du planlegger å gå, noe vi alltid anbefaler at du gjør. Det er ikke mobildekning alle steder, så du skal ikke stole på at internett eller teknologien fungerer når du er på tur.  

Jubileumsstien er lagt opp til å bruke offentlig transport til der turen starter eller slutter. Det er derfor kort avstand til nærmeste bussholdeplass fra hver etappestart og etappeslutt.

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke busslinjer som er i tilknytning til etappenes start- og endepunkt. Se Reiseplanleggeren til Skyss for kart og avgangstider til etappestartpunktene. Se også informasjon om hvor nærmeste busstopp til etappestart eller –slutt er i kartfortellingen

Oversikt over busslinjer til og fra etappene

Krokeide

 • Bussholdeplass: Krokeide
 • Busslinjer fra Krokeide: Linje 61 til Lagunen terminal og linje 530 til Bergen sentrum
 • Busslinjer til Krokeide: Linje 61 til Krokeide og linje 530 til Austevoll

Fana kulturpark

 • Bussholdeplass: Fana kirke
 • Busslinjer fra Fana kirke: Linje 60, 61 og 62 til Lagunen terminal
 • Busslinjer til Fana kirke: Linje 60 til Fanahammeren, linje 61 til Krokeide og linje 530 til Austevoll

Valle

 • Bussholdeplass: Valle
 • Busslinjer fra Valle: Linje 73 og 74 til Nesttun terminal, linje 600 Til Bergen busstasjon og linje 604 Til Haukeland sjukehus
 • Busslinjer til Valle: Linje 600 til Osøyro - Halhjemsmarka (fra Bergen busstasjon), linje 604 til Osøyro og linje 740 Til Eikelandsosen

Myrdalsvann

 • Bussholdeplass: Bjøllebotn
 • Busslinjer fra Bjøllebotn: Linje 71 til Nesttun terminal
 • Busslinjer til Bjøllebotn: Linje 71 til Totland

Søylen

 • Bussholdeplass: Søylen
 • Busslinjer fra Søylen: Linje 90 til Nesttun terminal
 • Busslinjer til Søylen: Linje 90 til Arna terminal

Rolland

 • Bussholdeplass: Rollandslia 
 • Busslinjer fra Rolland: Linje 33 Sentrum ekspress
 • Bullsinjer til Rolland: Linje 33 til Rolland

Myrdalsvegen

 • Bussholdeplass: Salhuskrysset
 • Busslinjer fra Salhuskrysset: Linje 210, 300 og 340 til Bergen busstasjon, linje 4 til Hesjaholtet og linje 27 Til Haukeland sjukehus
 • Busslinjer til Salhuskrysset: Linje 4 til Flaktveit, linje 210 til Osterøy, linje 300 til Knarvik–Alver, linje 340 til Frekhaug-Skjelanger og linje 91 til Arna terminal

Støbotn

 • Bussholdeplass: Støbotn snuplass
 • Busslinjer fra Støbotn snuplass: Linje 3E Sentrum ekspress og linje 3 til Sletten
 • Busslinjer til Støbotn snuplass: Linje 3E Støbotn ekspress

Tellevik kai

 • Bussholdeplass: Tellevik 
 • Busslinjer fra Tellevik: Linje 35 og 36 til Åsane terminal
 • Busslinjer til Tellevik: Linje 35 til Salhus-Hordvik og linje 36 til Hordvik-Klauvaneset

Parkering

Det er kun noen få turparkeringer langs traseen. Disse er ofte travle og det er viktig at de har kapasitet til dem som har behov for å bruke bil. Vi anbefaler derfor at de som skal gå en etappe ikke tar opp plass på parkeringsplassen, men i stedet bruker bussen. Planlegg slik at du går fra det stedet med færrest bussforbindelser til et med flere avganger.

Turparkeringer som er på eller i nærheten av stien finnes imidlertid ved Fanaseter, Fana kulturpark, Myrdalsvatnet, Hjortland, Baugtveit og ved Falkanger.

Merk særskilt at det ikke finnes parkeringsplasser ved etappestart på Krokeide, Valle, Søylen, Barkaleitet, Myrdalsvegen, Støbotn eller ved Tellevik kai. Det er veldig viktig at ikke nabolag belastes med ekstra trafikk som følge av ivrige turgåere. 

Infotavle
Slik ser informasjonstavlene ut.
 

Bymiljøetaten har planlagt og tilrettelagt turen. Hovedjobben har vært å lage koblinger mellom eksisterende veier, turveier, gang- og sykkelveier, stier, fortau og skogsveier. Stien er tilrettelagt med informasjonstavler, skilt, merkepinner og klistremerker. I tillegg vil du se at vi noen steder har lagt klopper/trebroer på steder hvor det har vært særlig vått.

Jubileumsstien er skiltet og merket slik at det skal være lett å kjenne igjen at man er på Jubileumsstien. Vær oppmerksom på at hyppigheten på merkingen varierer, og ha alltid med utskrift av kart i tillegg til kart på mobil når du går. 

Prinsipper for skilting og merking

Langs vei og på fortau er stien kun skiltet. Prinsippet her er at du følger veien til du kommer til neste skilt som viser vei. 

Skilt og merkestikker
Samling av ulike typer skilt og merkestikker
Bilde: Tone Katagiri Bjørø

Langs sti og i ulendt terreng er det i tillegg til retningsskilt plassert ut merkestikker. Der stien er utydelig er det merket slik at man skal kunne se fra stikke til stikke. Ellers gjelder det samme som langs vei også i terrenget - når stien er god og oversiktlig følger du denne. På sti som er tydelig blir merkestikkene kun brukt som en påminnelse om at man er på Jubileumsstien, og du vil da ikke kunne se fra merkepinne til merkepinne. 

Det er viktig at du på forhånd setter deg inn i hvordan det er skiltet og merket på de ulike stedene og at du alltid tar med kart og turbeskrivelse når du skal gå Jubileumsstien.

Båndtvang 

I store områder i Bergen kommune er det båndtvang hele året, blant annet ved opparbeidede turveier som har leir- og rasteplasser, og ved flere skiltede turstier. Områder langs traseen der båndtvang gjelder hele året er Fløyfjellet, Myrdalsvannet og Bjørnevatnet.

I Bergen kommune skal hunder holdes i bånd der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter i perioden 1. april til 31. oktober. Den enkelte hundeeier plikter å gjøre en konkret vurdering av om det er husdyr som beiter før hunden slippes løs i denne perioden. For mer informasjon om båndtvang se nettsiden Hundeluftegårder og båndtvang i Bergen

Bålbrenning

15. april - 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen. Forbudet inkluderer bålbrenning, grilling og bruk av primus og andre kokeapparater. For mer informasjon, se kommunens nettside om bålbrenning.

Det finnes imidlertid tilrettelagte grill- og bålplasser på byfjellene i Bergen, som kan benyttes hele året. Disse finner du ved Bjørnevatnet på Smøråsfjellet, Munkebotn, Skomakerdiket, Fløysletten og ved Gapahuken Myrahuk ved Myrdalsvatnet.

Allemannsretten

Allemannretten gir oss rett til hensynsfull ferdsel, opphold og høsting i utmark uavhengig av hvem som er grunneier. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell. Allemannsretten gjelder ikke på innmark, hage, gårdsplasser, hus- og hyttetomter eller industriareal. Innmark er all dyrket jord, altså åker, eng og kulturbeite i aktiv bruk. Du kan likevel ferdes på frossen eller snødekt innmark.

Allemannspliktene

Med allemannsretten følger det også plikter. Vi oppfordrer alle til å lese Allemannspliktene, og viser til denne brosjyren om allemannspliktene fra DNT. Dette er huskeregler for hensynsfull oppførsel i naturen.

 1. Kjenn Allemannsretten.
 2. Vis hensyn til natur- og kulturverdier.
 3. Vis hensyn til andre friluftsfolk. 
 4. Vis hensyn til beboer og grunneier sine interesser.
 5. Rydd opp etter deg.

Utlån av turutstyr 

Deler av turen går på fjellet der været kan snu fort. Da gjelder det å ha med seg skikkelig utstyr, riktig klær og nok mat og drikke. Har du behov for å låne friluftlivs- eller aktivitetsutstyr? Ved BUA Melkeplassen, BUA Vestkanten og BUA Åstveit kan du låne gratis utstyr som blant annet kanoer, skiutstyr, sekk, bæremeis og hengekøye. For mer informasjon om utleie og tilgjengelig utstyr se nettsiden Utlån av aktivitetsutstyr.

Telting 

Det er flere av strekningene langs Jubileumsstien der det kan være fint å sette opp telt. Fanafjellet, Furedalen/Furedalsvatnet, Hauggjelsvarden/Øvstegjelsvatnet, Borga og Tellevikafjellet er alle eksempler på vakre områder å telte i.

I henhold til Friluftsloven er det som hovedregel lov til å sette opp telt i utmark i inntil to døgn om gangen og ikke nærmere enn 150 meter til bebodd hus eller hytte. Ikke sett opp telt innenfor nedbørsfeltet for drikkevann. Se kart og mer informasjon om nedbørsfelt.

Hytter langs Jubileumsstien

Langs etappe 5 av Jubileumsstien er det flere hytter. Noen kan leies for overnatting, og noen har enkel servering i helger. Hyttene er eid av ulike fritidsforeninger. Kjente hytter du finner langs stien er Turnerhytten Vikinghytten, Tranehytten og Norhytta, alle langs etappe 5.  

Fisking

rasteplass
Rasteplass ved Myrdalsvatnet.
Bilde: Tone Katagiri Bjørø

Det er flere vann du kan fiske i som ligger langs eller i nær tilknytning til Jubileumsstien. Nær traseen finner du flere vann eid av Bergen kommune som er gratis å fiske i, herunder Birkelandsvannet og Myrdalsvatnet (etappe 3), Liavatnet i Åsane (etappe 6) og Baugtveitstemma i Åsane (etappe 8). Du trenger ikke fiskekort ved disse vannene. Se kartfortellingen for mer informasjon om noen av de ulike vannene.

NB! Selv om du kan fiske fritt i vann som ligger på kommunal grunn, er det ikke tillatt å fiske innenfor nedbørfelt for drikkevann. Se kart og mer informasjon om nedbørsfelt.

I andre vann er det private grunneiere som har fiskerettighetene. Her må du derfor undersøke om du kan kjøpe fiskekort, men alle barn under 16 år har lov å fiske gratis i ferskvann uavhengig av dette. 

Du kan finne mer informasjon om fiske her: Fritidsfiske i ferskvann og Her kan du fiske i byfjellene.

Bading 

Bjørnevatnet - Badeplass.
Bjørnevatnet - Badeplass.
Bilde: Tone Katagiri Bjørø

Jubileumsstien byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv, blant annet bading. Husk å følge skiltingen. Bading er ikke tillatt innenfor nedbørfeltet.

Langs Jubileumsstien er det flere vann som er mulig å bade i, og noen badeplasser du kan besøke langs traseen er Bjørnevatnet (etappe 2), Baugtveitstemma (etappe 8), Klokkarvatnet (etappe 2) og Tellevik kai (etappe 8). Vær oppmerksom på at disse badeplassene ikke er tilrettelagt for bading slik som flere andre badeplasser i Bergen kommune er. Badeplasser som ikke er tilrettelagt har verken toalett, tømming av bosspann eller parkering.

 

Jubileumsstiens kartfortelling