Gå tilbake til:
Du er her:
vei i fjellet

Byfjellene er beregnet for turgåere, og motorferdsel i disse områdene er forbudt. Ved behov for transport av tungt utstyr eller lignende, kan du søke dispensasjon for strekningene Skansemyren-Fløyen-Rundemanen og Eidsvåg-Sandviken (Munkebotn).

Slik søker du om kjøretillatelse

Du søker om kjøretillatelse på byfjellene via elektronisk søknadsskjema. I søknaden må du beskrive hva og hvor søknaden gjelder og gi en beskrivelse av behovet. Du må også fylle inn informasjon om kjøretøy og tidspunkt.  Når søknaden er sendt inn vil du få en kvittering som bekrefter at søknaden er mottatt.

Søknadsfrist

Søknader om kjøretillatelse må være mottatt hos Bymiljøetaten senest 1 uke før ønsket transport. Du kan ikke regne med å få søknaden behandlet dersom søknaden ikke er mottatt innen tidsfristen. 

Søknader som berører nedslagsfelt for drikkevann skal høres av Vann- og avløpsetaten. Bymiljøetaten sørger for dette. 
 

Transport i forbindelse med arrangementer

Hvis søknaden gjelder transport i forbindelse med arrangementer søkes det om kjøretillatelse i det elektroniske søknadsskjemaet for arrangementer.  

Kjøring på Mungebotnsvegen

Søknader om kjøring på Munkebotnsvegen videresendes av Bymiljøetaten til Hordaland Politidistrikt med eventuell tilråding fra Bymiljøetaten. Kjøreseddel (dispensasjon) utstedes og hentes hos Hordaland Politidistrikt, Allehelgens gate 6.

For kjøring i øvrige områder/strekninger på byfjellene vises det til tjenesten Motorferdsel i utmark og vassdrag.

Slik fungerer kjøretillatelse på byfjellene

Motorferdsel til byfjellene er som hovedregel forbudt. Har du behov for transport av nødvendig tungt utstyr eller liknende kan du søke dispensasjon. Det gjelder kun for strekningene Skansemyren- Fløyen- Rundemannen, Eidsvåg-Munkebotn ,Sædal-Gløvrevatnet og Tarlebøveien. Veiene på byfjellene er vinterstengt i perioden 1. november til 1. mars.

Ved bryllup på Fløyen får brudeparet innvilget kjøretillatelse.

Grupper fra sykehjem/institusjoner kan få innvilget kjøretillatelse til øvre stasjon eller restauranten. Gjelder søknaden grupper, setter vi begrensning på antall minibusser. Funksjonshemmede skal vanligvis transporteres med Fløibanen.

All kjøring må planlegges slik at kjørebehovet reduseres til et minimum. Kjøring foregår på eget ansvar og skal gjennomføres aktsomt og hensynsfullt.

Hva er mitt ansvar ved innvilget kjøretillatelse?

  • Det er kun tillatt med kjøring på den strekningen som er oppgitt i tillatelsen.
  • Kjøretillatelsen skal ligge lett synlig i kjøretøyets frontrute.
  • Ved kontroll skal tillatelse vises uoppfordret til politi eller oppsyn.
  • Når det er vinterføre (skiføre) bortfaller innvilget kjøretillatelse.

Oppstår uhell (for eksempel drivstoff eller oljelekkasje i nedbørfelt til drikkevann) skal vaktsentral varsles på telefon 55 56 78 15.

Kart: Motorferdsel i byfjell og utmark

Kart viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
Kartet viser om strekningen krever dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, behandles som kjøretillatelse eller krever dispensasjon fra politiet. Kartet viser også nedslagsfelt for drikkevann og hvor det er bommer.
 

 

Søk om kjøretillatelse til byfjellene