Gå tilbake til:
Du er her:
Parkeringsplass med lademerke

Elbil må betale ordinær avgift på avgiftsplasser (ved parkometer og automatplasser) fra 1. januar 2021. For besøksparkering i boligsonene betaler elbil 50 prosent av ordinær takst, som for tiden er 20 kroner per time. 

Elbilparkering i Bergen

Kommunale parkeringsplasser (avgiftsplasser)

NB! Fra 1. januar 2021 er det innført betaling for elbiler!

Avgiftsplassene er parkeringsplasser ved parkometer/automat, og de er merket med røde og blå firkanter i parkeringskartet for Bergen sentrum. Avgiftsplassene er skiltet med hvit P på blå bakgrunn. Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrommene som er angitt:

 • Sorte tall: mandag–fredag
 • Sorte tall i parentes: lørdag
 • Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag
 • Utenfor tidspunktene på skiltet kan alle parkere gratis, og makstiden gjelder ikke. 

Parkering i boligsone med elbil

 • I boligsone 1 er det kun beboere med adresse i sonen og tildelt sonekort som kan stå på plassene som er skiltet med soneparkering. Eiere av elbil med bostedadresse i sonen kan søke om parkeringstillatelse til 50 % av ordinær pris. Besøkende uten boligsonekort må benytte seg av de kommunale avgiftsplassene ved parkometer/automat, se informasjon over. 
 • Også i sone 2-7 må du ha boligsonekort hvis du skal kunne parkere på plassene som er skiltet med soneparkering, inkludert eiere av elbil. Eiere av elbil med bostedsadresse i aktuell boligsone vil kunne søke om parkeringstillatelse til 50 % av ordinær pris. Elbiler og andre biler som ikke har boligsoneavtale må parkere på egne avgiftsplasser som er opprettet i boligsonen, se informasjon over. 
 • Boligsone 8 og oppover er kombinerte bolig- og avgiftssoner. I disse boligsonene må besøkende med elbil betale 50 % av ordinær avgift, som for tiden er kr. 20. per time. Man kan betale med appen "Parkering i Bergen" (takstgruppe 6019) eller på automater i boligsonene. Eiere av elbil med bostedsadresse i aktuell boligsone vil kunne søke om parkeringstillatelse til 50 % av ordinær pris.
 • Se kart over boligsonene
 • Mer informasjon om boligsoneparkering

NB: Appen heter "Parkering i Bergen", men vises som "P i Bergen" etter nedlasting. Dette er samme appen, kun en nødvendig forkortelse. 

Lading av elbil

Slik lader du elbilen på kommunale ladeplasser:

 1. For å lade på kommunens offentlige ladepunkter må du laste ned appen «Bilkraft»
 2. Sett ladekabelen i bilen og i ladepunktet. Fargen på lyset på laderen går fra grønt (ledig, klar) til gult (venter på autorisasjon). Ikke plasser ladekabelen på en måte som hindrer fremkommeligheten for gående, syklende eller annen trafikk.
 3. Start lading fra appen eller ved å holde ladebrikken inntil avleseren på laderen til lampen blinker grønt før den går over til å lyse blått (lading pågår). 
 4. Når du er ferdig: Stopp lading i appen eller ved å lese av ladebrikken igjen.
 5. Koble fra ladekabelen.

Du kan lade alle typer ladbare kjøretøy innenfor den tidsbegrensningen som skiltet angir. MERK: Renault Zoe kan bare lades med 400 Volt vekselstrøm (AC) semihurtig lading. Slike ladere finnes på de fleste hurtigladestasjoner, i Bygarasjen og på noen kjøpesentre.

NB! Ladeplasser skal du kun bruke hvis du har behov for å lade – plassene skal ikke brukes som parkering.

Lading av hybridbil

Ladbare hybridbiler lades på samme både som andre elbiler. 

Pris for lading

 • Dagtid, kl. 08–20: kr. 10 i startpris + kr 1 per påbegynte tiende minutt, maks tre timer.
 • Kveld, kl. 20–08: kr 10 i startpris + kr 1 per påbegynte tiende minutt, makspris kr 30.

Kart over ladepunkter

 • Se kart over ladepunkter. Kartet viser alle ladepunkter i Bergen, ikke bare kommunale. Kartet viser også en rekke hurtigladestasjoner som opereres av ulike private tilbydere.

Plassering av ladekabler

Av hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og veivedlikehold er det ikke tillatt å legge elektrisk eller annen kraftledning av noe slag over, under, langs eller nærmere enn tre meter fra offentlig vei uten særskilt tillatelse. Dette er i henhold til Vegloven § 32. 

Feil ved ladestasjoner

Eventuelle feil ved ladestasjonene kan meldes inn via Bergen kommunes feilmeldingssystem. Velg tema «Vei og parkering» og problem «Elbil - Feil på ladestasjon». 

Ofte stilte spørsmål

Jeg har ladet elbilen ferdig og nå vil ikke appen stoppe ladingen, hva gjør jeg?

Hvis du opplever problemer med at appen ikke vil stoppe når du er ferdig å lade, avslutter du appen og forsøker å åpne den på nytt igjen. Hvis dette ikke fungerer forsøk å avinstallere appen for så å installere appen på nytt. Får du fremdeles ikke stoppet appen ta kontakt med Bymiljøetaten: 55 56 56 90.

Se også HJELP i Bilkraft-appen dersom du opplever utfordringer med lading.

Jeg har en hybridbil, kan jeg stå på ladeplasser for elbiler?

Ja, ladbar hybridbil likestilles med elbil når den står på en ladeplass.

Jeg har fått mindre strøm enn forventet fra laderen.

Hvor mye strøm bilen får ut av laderen påvirkes av flere faktorer, blant annet temperatur på bilen, hvor mye strøm som er på batteriet når lading starter, og hvor mye effekt bilen er dimensjonert for å ta imot. I visse tilfeller kan det være lav effekt fra laderen. Dersom du mener dette er tilfellet, ta kontakt med Bymiljøetaten: 55 56 56 90.

For Zaptec-ladere: Ladingen starter ikke, ladeboksen blinker bare gult, selv om jeg har holdt brikken inntil.

Ta ut ladekabelen og sett den inn på nytt. Hold ladebrikken inntil laderen, helt til ladeboksen lyser grønt. Se også HJELP i Bilkraft-appen dersom du opplever utfordringer med lading.

Borettslaget / sameiet mitt ønsker å legge til rette for lading for beboere med elbil. Har Bergen kommune en støtteordning for dette?

Ja, se mer informasjon på nettsiden Støtteordning for ladeinfrastraktur i borettslag og sameier.

Er "Parkering i Bergen" og "P i Bergen" samme appen?

Ja, det er den samme appen. Etter nedlasting vil "P i Bergen" vises under appen, grunnet lengden på navnet. "P i Bergen" er en nødvendig forkortelse.