Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune tilbyr parkeringsplasser med avgift for besøkende, soneplasser for beboere, reserverte plasser for forflytningshemmede (HC-parkering), ladeplasser for el-biler og noen reserverte plasser for buss. Her får du informasjon om hvordan du parkerer og betaler. 

Hvordan parkere i Bergen?

eksempel på parkeringsskilt
 
 

Du må betale for å parkere på kommunale parkeringsplasser der det er skiltet. Skiltene på slike parkeringsplasser er blå med hvit P. Hvis parkeringsskiltet har et underskilt som viser klokkeslett, gjelder skiltet kun i det eller de tidsrommene som er angitt:

 • Sorte tall: mandag–fredag
 • Sorte tall i parentes: lørdag
 • Røde tall: søndag, helligdag og offentlig høytidsdag

Se kart over kommunale parkeringsplasser i Bergen sentrum.

Mandaglørdag er det parkeringsavgift i sentrumskjernen fra kl. 08.00 til 23.00. Søndager og helligdager er det gratis på offentlig regulerte avgiftsplasser. I boligsonene er det fra mandagfredag avgift fra kl. 08.0023.00, og fra kl.08.0017.00 på lørdager. Du kan parkere gratis i boligsonene utenfor disse tidspunktene.

Bilde av nytt parkeringsskilt
NYTT SKILT: Dette skiltet angir at det er tillatt å parkere, men kun i langsgående retning.
 

Skal du parkere i sentrum finner du også flere store parkeringshus – blant annet Bygarasjen og Klostergarasjen. Vi anbefaler å bruke disse når du skal besøke sentrum.

HC-parkering

Oversikt over parkeringsplasser for forflytningshemmede finner du i parkeringskartet. Du finner mer informasjon om HC-parkering på innbyggerhjelpen om parkering for forflytningshemmede. 

Hva koster det å parkere?

 • Prisen i parkeringshusene finner du på Bergen parkering sin nettside (ekstern lenke).
 • Ekspressplasser, med maks parkeringstid i en time, koster 55 kroner per time.
 • Parkeringsplasser med maks parkeringstid på to timer koster 28 eller 41 kroner per time, avhengig av beliggenhet.
 • Besøkskort i boligsone 2–7 (selges fra automat på Nøstetorget):
  Døgnkort: 100 kroner
  Ukekort: 400 kroner
  NB! 14. februar 2020 trådte revidert forskrift om boligsoneparkering i kraft, og tilbudet om midlertidig besøksparkering i sone 2 - 7 vil bli fjernet. Som følge av koronapandemien vil tilbudet likevel bestå fram til 1. april 2022, og automaten på Nøstetorget blir stående til det. 
 • Besøksparkering i sone 8–30: kr 20 per time, 300 kroner per døgn

Slik betaler du parkering

Betale med app

Den enkleste måten å betale parkering er ved å bruke app – enten «Parkering i Bergen» eller «Easypark».  «Parkering i Bergen» er Bergen kommune sin app som du kan benytte på offentlige parkeringsplasser. Denne er gratis å bruke, og kan også brukes til å betale piggdekkavgift. Easypark kan du benytte både på private og offentlige parkeringsplasser. Denne er også gratis å laste ned, men et påslag på 15 % blir lagt på prisen, slik at parkeringen blir 15 % dyrere.

Du laster ned «Parkering i Bergen» fra Google Play eller App Store

NB: Appen heter "Parkering i Bergen", men vises som "P i Bergen" etter nedlasting. Dette er samme appen, kun en nødvendig forkortelse. 

Spesielt for boligsone 2–7:

I boligsone 2-7 kan du ikke bruke appen til å betale for parkering som besøkende. Unntaket er hvis du parkerer ved automat. Da har du et valg i appen som heter «Parkometer / automat i boligsoner».

Slik bruker du appen

I appen «Parkering i Bergen» legger du inn bilens registreringsnummer og betalingskort, og velger «start parkering». Når parkeringen starter er det viktig at du velger riktig bil hvis du har lagt inn flere biler i appen, og at du velger rett takstkode. Rett takskode finner du på alle automater og parkometre eller i appens kart. Du finner informasjon om pris, maks parkeringstid og avgiftstid for hver takstgruppe ved å trykke på informasjonsikonet i appen eller inne i de ulike sonene i kartet. Du velger enten løpende tid eller oppgir en tid. Du kan når som helst stoppe parkeringen, eller forlenge parkeringstiden, men ikke utover maks parkeringstid for takstområdet.

NB! Hvis du har brukt feil takstkode må du stanse betalingen og starte en ny parkering med riktig kode.

Parkeringsbevis

Når du har betalt med appen registreres betalingen elektronisk på bilens skiltnummer. Du trenger ikke noe parkeringsbevis utover det.

Stopp parkering i appen når du er ferdig

Når du er ferdig med en parkering velger du "Stopp parkering" i appen og avgiften blir beregnet frem til dette tidspunktet. Beregning av avgiften blir da kun for den tiden du faktisk har parkert. Betalingskortet blir belastet automatisk. Kvittering kan du hente direkte fra appen under «Historikk» i sidevalget til venstre og få tilsendt på e-post.

Andre betalingsmåter

Du kan betale med betalingskort eller mynt på automater, og med mynt på parkometer. Automatene tar vanlige Visa og Mastercard som Shell, Esso og Statoil. Automatene tar ikke vanlige bankkort uten visa-merke. Kvitteringen plasserer du godt synlig i ruten. Betaling på parkometer gir ikke kvittering, men gyldig parkeringstid vises i displayet på parkometeret.

Spesielt om parkering i boligsoner som besøkende

Som besøkende kan du parkere i noen av boligsonene uten boligsonekort. Det er ulike regler for de ulike boligsonene og informasjon om dette finner du i boligsonekartet.

I boligsone 2–7 kan du som besøkende parkere ved et parkometer/automat. I boligsone 8–30 kan du parkere ved å betale med appen "Parkering i Bergen" eller betale på en automat som står plassert i boligsonen du befinner deg i. Merk at ved skilt hvor det står at parkering kun gjelder for beboere kan du ikke parkere uten at du har et gyldig sonekort. Du kan kjøpe midlertidige parkeringstillatelser (døgnkort eller ukeskort) for besøkende i sone 2–7 i automat ved sykkelparkeringshuset på Nøstetorget (se plassering i bilde under). Tilbudet om midlertidige parkeringstillatelser i sone 2- 7 opphører 1. april 2022. Du kan også betale på automat i sonen, men da er det en makstid på to timers parkering.

Fra kl. 23 til 08 på hverdager (lørdager fra kl. 17) kan besøkende parkere gratis i boligsonene. Dette gjelder ikke boligsone 1 (sentrum). På søndager og helligdager kan du også stå gratis i alle boligsonene utenom sone 1.

NB! Dette gjelder ikke hvis det står skiltet at parkering kun gjelder for beboere.  

Er du håndverker?

I boligsonene 2–30 kan du som håndverker betale for parkering i appen «Parkering i Bergen». Produktet gjelder ikke ved parkometre og automater, her må andre takstgrupper anvendes. Du kan se oversikt over boligsonene her. Produktet "Håndverker" finnes på forsiden i appen.

For å bruke dette produktet må du være en håndverker på arbeidsoppdrag for en virksomhet registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Arbeidets art må tilsi at du har et behov for å parkere i sonen. Kjøretøyet må være registrert på, eller innleid av virksomheten. Kjøretøyet må ha grønne skilter eller logo fra virksomheten.

Det er ikke nødvendig å søke for å få bruke produktet – det er kun krav om at du oppfyller vilkårene for å bruke produktet.

Døgnpris for håndverkere i boligsonene kr 115,-                                                        Ukeparkering for håndverkere i boligsonene kr 460,-                                   Månedsparkering for håndverkere i boligsone kr 1840,-

 

Hva er mitt ansvar som bilfører?

Bymiljøetaten har ansvar for håndheving av parkeringsbestemmelsene i Bergen kommune.

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Du har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere de skilt som er satt opp på stedet.

 • Du må alltid følge de skiltene som gjelder for enhver plass, og sjekke om det har skjedd en omregulering/endring/tildekking av skilt før du parkerer.
 • Du må sjekke hvor skiltet gjelder, og huske på hva trafikkreglene sier. Du skal heller ikke parkere til hinder/forstyrrelse for gående og kjørende.
 • Du må se opp for nye skilt! I forbindelse med arbeid på vei, arrangementer og lignende kan lovlig parkering midlertidig bli opphevet. Slik skilting vil gjelde umiddelbart, eller etter 24 timer for allerede parkerte kjøretøy. Dette er vedtatt i vegtrafikkloven.
 • Du må ikke stå over makstider og parkere i henhold til reglene.
 • Husk at skilt gjelder i kjøreretningen og fra du har passert skiltet.
 • Ved bruk av P-appen til Bergen kommune – pass på at du betaler parkering for riktig bil og at du velger riktig sone/takst.

Parkering for buss

Busser kan parkere på følgende steder i sentrum:

 • Bradbenken
 • Sandbrogaten
 • Nordnesveien
 • Lars Hilles gate
 • Zander Kaaes gate
 • C. Sundts gate v/ Nykirkekaien
 • C. Sundts gate v/ Holbergskaien

Turbusskart 

Turbusskartet for Bergen sentrum viser hvor du som sjåfør kan stanse og slippe av eller plukke opp passasjerer i områdene som grenser til Torget og Bryggen. Kartet er laget for mobil og pc. Parkering er markert med blå punkt og droppsoner med lilla streker.

Coach parking map for Bergen city center

An online map guides coach and tour bus drivers to parking spots and short stay drop-off/pick-up zones and parking spots. The map is designed for mobile and desktop users. Blue dots indicate parking spots, while drop-off/pick-up zones are shown as violet lines. Link to map in English:

 

Har du fått parkeringsgebyr (bot)?

Du finner all informasjon om betaling på parkeringsgebyret. Her finner du KID-nummer, kontonummer og betalingsfrist. Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr.

Dersom du har mistet parkeringsgebyret kan du ringe til Bymiljøetaten og be om å få snakke med noen på klagebehandling. Ha registreringsnummeret klart! Nummeret til Bymiljøetaten er 55 56 56 90. 

Oversikt over ulike type gebyrer og ileggelser finner du på innbyggerhjelpen om parkeringsgebyr. Her finner du også informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage. 

Ofte stilte spørsmål

Hvor melder jeg i fra om feilparkerte biler?

Du melder fra om feilparkerte biler enten til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste eller til Bymiljøetaten (55565690)

Hva gjør jeg hvis jeg har brukt feil takstkode?

Da må du stanse betalingen og starte en ny parkering på den riktige takstkoden.

Hvordan legger jeg til flere biler i appen? ​

Du legger til flere biler ved å trykke på menyen i sidevalget til venstre og velg “Mine kjøretøy”. Her velger du “Legg til nytt kjøretøy”. For å registrere en ny bil skriver du inn registreringsnummeret. Du kan her velge å legge inn et kallenavn til bilen og farge.

Hvor skal de ulike parkeringsappene brukes?

Parkering i Bergen er Bergen kommune sin app, som du kan benytte på offentlige parkeringsplasser, som f.eks. automater og parkometer. Sesam Sesam er en etterskuddsbetalingsform som brukes av bl.a. By-garasjen og Klostergarasjen. Easy Park kan du benytte både på private parkeringsplasser og på offentlige.

Er "Parkering i Bergen" og "P i Bergen" samme appen?

Ja, det er den samme appen. Etter nedlasting vil "P i Bergen" vises under appen, grunnet lengden på navnet. "P i Bergen" er en nødvendig forkortelse. 

Kontakt oss

 • E-post: Bymiljoetaten@bergen.kommune.no 
 • Telefon: 55565690 - fra kl. 08:00 til kl. 15:00